Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 22 ก.พ. 2563

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม : มงคลข่าวสด

8 ก.ย. 2562 - 00:01 น.

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม : มงคลข่าวสด

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี - เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระ ราชดําริว่า พระสงฆ์ซึ่งดํารงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น มีอยู่

บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยยศพระสงฆ์ขึ้นไว้ เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา “พระพรหมมังคลาจารย์” ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ศรีศาสนกิจโกศล วิมลภาวนาวิกรม อุดมธรรมปฏิญาณ ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี” สถิต ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม

สร้างความปลาบปลื้มให้แก่คณะศิษย์ ผู้เลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นพระนักการศึกษา และยังเป็นที่รู้จักของบรรดาคณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาในฐานะพระเกจิอาจารย์ ท่านได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมในพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษกวัตถุมงคลแทบทุกงานทั่วประเทศ

ปัจจุบัน สิริอายุ 66 ปี พรรษา 45 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์, รองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ฯลฯ

มีนามเดิม ธงชัย เอี่ยมสะอาด เกิดเมื่อวันที่ 21 ก.พ.2496 ที่บ้านแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดา-มารดา ชื่อ นายสนมและนางสำรอง เอี่ยมสะอาด

บรรพชา เมื่อวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2510 ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม มีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ) เป็นพระบรรพชาจารย์

พ.ศ.2514 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

อุปสมบท เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2517 ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระ สุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสุนทรคุณธาดา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2524 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

ร่ำเรียนวิชา และฝากตัวเป็นศิษย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อาทิ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง, หลวงปู่บุดดา ถาวโร, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี, หลวงพ่ออุตตมะ จ.กาญจนบุรี เป็นต้น

ผลงานที่โดดเด่น คือ งานด้านการศึกษา สนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษา และจัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันดำเนินการต่อเนื่องมายาว นานกว่า 10 ปี

เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นประธานดำเนินการประสานงานให้โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กับโรงเรียนศิลปะป้องกันตัว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ที่วัดไตรมิตรฯ

นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักของบรรดาคณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาในฐานะพระเกจิอาจารย์ ได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมในพิธีพุทธา ภิเษกวัตถุมงคลทั่วประเทศ

เคยได้รับการนิมนต์จากนายวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และอดีตประธานกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ให้เดินทางไปที่เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเตะทีมเลสเตอร์ ซิตี้ นอกจากนี้ยังได้แจกผ้ายันต์ให้นักฟุตบอล ก่อนที่ทีมเลสเตอร์ซิตี้ จะคว้าแชมป์พรีเมียลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2533 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พ.ศ.2548 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2534 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ พระครูศรีวิสุทธานุวัตร พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนา วิสุทธาจารย์ วิ. พ.ศ.2538 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภาวนาวิกรม พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพภาวนาวิกรม วิ.

พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมภาวนาวิกรม วิ. พ.ศ.2556 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระพรหม มังคลาจารย์

และ พ.ศ.2562 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

ชีวิตและประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานของเจ้าคุณธงชัย ควรค่าที่สาธุชนทั่วไปจะได้ยึดถือเป็นทิฏฐานุคติเป็นแบบอย่าง

เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม : มงคลข่าวสด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง