โรงครัวคณะสงฆ์พิษณุโลก เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โรงครัวคณะสงฆ์พิษณุโลก เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม : พระเครื่อง

โรงครัวคณะสงฆ์พิษณุโลก เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

โรงครัวคณะสงฆ์พิษณุโลก – จากสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ ในหลายพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงครัวคณะสงฆ์พิษณุโลก เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม : พระเครื่อง

ขณะเดียวกัน กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้กัดเซาะถนนจนชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ไม่สามารถสัญจรไปมาบนเส้นทางได้ เพราะยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่อย่างใด

ในการนี้ ที่โรงครัววิทยาลัยพระพุทธชินราชพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระภิกษุ-สามเณร แม่ครัวของวิทยาลัยได้ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหารกล่อง ตั้งแต่เวลา 04.00-08.00 น. จำนวน 2,000 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ทั้งพระภิกษุ-สามเณร ช่วยกันทำข้าวกล่อง และนำขนขึ้นรถบรรทุกของวิทยาลัยสงฆ์ เดินทางไปที่สะพานมิตรภาพชัยนาม สะพานข้ามแม่น้ำเข็ก ที่เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.ชัยนาม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พร้อมกันนี้ พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม) เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก ไปตั้งเต็นท์ นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม ยารักษาโรค แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลชัยนาม ที่ขณะนี้ สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ระดับน้ำที่เคยท่วมสูง 1 เมตร ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.2562 ลดระดับลงไปมากแล้ว มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำเพียงบางจุดเท่านั้น

โรงครัวคณะสงฆ์พิษณุโลก เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม : พระเครื่อง

พระราชรัตนสุธี เปิดเผยว่า พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก และ รองเจ้าคณะภาค 5 ได้มอบหมายให้คณะสงฆ์พิษณุโลก นำโดยเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ สุเทวเมธี) เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 5 จัดตั้งโรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราช เพื่อประกอบอาหารกล่อง อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาทากันยุง ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอต่างๆ ของพิษณุโลก จนใกล้พ้นวิกฤตในอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าว

โดยใช้โรงครัวในวิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช ที่ประกอบอาหารภัตตาหารถวายพระภิกษุ-สามเณร จำนวนกว่า 1,000 รูป ที่บวชเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ฯ และโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นโรงครัวหลัก ในการปรุงอาหารกับข้าว และโรงครัว วัดสันติวัน วัดจุฬามณี ช่วยหุงข้าวสวยเพิ่มเติมอีก 2 โรงครัว ในทุกวัน มีกำลังของพระภิกษุ-สามเณร และคณาจารย์ หมุนเวียนกันมาช่วยจัดชุดอาหารและนำไปแจกจ่ายมอบช่วยเหลือประชาชนที่เดือด ร้อนจากน้ำท่วมต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

“รองเจ้าคณะภาค 5 ได้สั่งการให้คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก เช่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ร่วมประชุมพร้อมกับมอบนโยบายให้แต่ละอำเภอประสานกับหน่วยงานของบ้านเมือง พร้อมทั้งให้เจ้าคณะปกครองสำรวจวัด พระภิกษุ-สามเณร และสำรวจญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนว่าในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบลนั้น มีจำนวนเท่าไร แล้วให้รีบรายงาน

โรงครัวคณะสงฆ์พิษณุโลก เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม : พระเครื่อง

โดยในเบื้องต้นนั้น ให้เร่งช่วยเหลือด้วยการนำข้าวกล่อง หรืออาหารสำเร็จรูป ไปมอบให้กับญาติโยมชาวบ้าน เนื่องจากมีหลายสถานที่ถูกตัดขาดจากภายนอก ไม่สามารถออกมาซื้อหาอาหารประทังชีวิตได้ ดังนั้น ท่านจึงสั่งการให้คณะสงฆ์ประสานการขอใช้เรือ ใช้รถขนาดสูงที่สามารถนำอาหารไปมอบแก่ญาติโยมเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากใน เบื้องต้น” พระราชรัตนสุธีกล่าว

ส่วนบรรยากาศในการทำอาหารแจกจ่าย ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทางโรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราชพิษณุโลก เริ่มดำเนินการปรุงอาหารหุงข้าวตั้งแต่เวลา 04.00 น. ได้บรรจุกล่องจำนวน 2,000 ชุด กำลังขนขึ้นรถ เพื่อไปส่งผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอวังทอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ขณะที่ภาคบ่าย โรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราช ดำเนินการเตรียมอาหารกล่องสำเร็จรูปอีก 2,000 ชุด เพื่อไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภออื่นต่อไป

อนุชา แก้วคำมา
บทความก่อนหน้านี้ชนสนั่น 7 คันรวด เก๋ง กระบะ รถตู้ คนเจ็บติดคารถ กู้ภัยเร่งช่วย รถติดยาว 5 กิโล
บทความถัดไปหมอกฤษณ์ คอนเฟิร์มดวง 5 ราศีสุดปัง ชีวิตดีขึ้น-คนคิดร้ายแพ้ภัยตัวเอง