หลวงพ่อล้าน เขมจิตโต วัดขนาย จ.สุราษฎร์ธานี

หลวงพ่อล้าน เขมจิตโต

หลวงพ่อล้าน เขมจิตโต วัดขนาย .สุราษฎร์ธานี

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

หลวงพ่อล้าน เขมจิตโต หรือ พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดขนาย .บางงอน .พุนพิน .สุราษฎร์ธานี มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือ ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าแห่งปักษ์ใต้

ปัจจุบัน สิริอายุ 86 ปี พรรษา 59 เจ้าอาวาสวัดขนาย .สุราษฎร์ธานี และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางงอน

มีนามเดิมว่า ล้าน สงนรินทร์ เกิดเมื่อ วันที่ 15 ..2476 ที่บ้านคลองเคี่ยม .บางงอน .พุนพิน .สุราษฎร์ธานี บิดามารดา ชื่อ นายสุขปั้นและนางพร้อย สงนรินทร์ ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร

อายุ 27 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปี ..2503 ที่วัดขนาย โดยมีพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว) เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิยม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพิทักษ์ธรรมสาร (หลวงพ่อพริ้ม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูรัษฎารามคณิศร์ เจ้าคณะตำบลบางงอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามทางธรรมว่า เขมจิตโต

ศึกษาในพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่น สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอก ก่อนหันไปศึกษาวิชาอักขระขอม ลงเลขยันต์ จากหลวงพ่อพริ้ม เจ้าอาวาสวัดขนายในขณะนั้น ซึ่งหลวงพ่อพริ้มก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระสมุห์รวย หตาโส อดีตเจ้าอาวาสรูปก่อนอีก ทีหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังได้เรียนวิชาต่อกระดูกตำรับวัดขนายโดยตรงจากหลวงพ่อพริ้ม ซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ วัดขนาย .บางงอน .พุนพิน .สุราษฎร์ธานี แต่เดิมมีชื่อว่า วัดโคกพร้าว ตามตำนานกล่าวกันว่ามีตาปะขาวหรือตาผ้าขาว (ผู้มีวิชาอาคม ถือศีล นุ่งขาวห่มขาว) เป็นผู้สร้างวัดขึ้น แต่ไม่ทราบหลักฐานที่แน่นอนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด

ต่อมาเมื่อมีชาวบ้านชาวช่องเข้ามาตั้งหลัก ปักฐานทำมาหากินกันมากขึ้น จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่โตขึ้นเป็นหมู่บ้าน มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่าหมู่บ้านขอนาย

ภายหลังเพี้ยนไปเป็นขนายในที่สุด ส่วนวัดโคกพร้าวก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดขนาย ตามชื่อหมู่บ้านไปด้วยในสมัยของพระสมุห์รวย อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 8 ของวัดขนาย ได้พัฒนาวัดให้มีความเจริญก้าวหน้า และยังเป็นพระเถระที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง

กระทั่ง พระปรีชาอุดม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในสมัยนั้น เห็นคุณความดีงามของท่าน และเพื่อเป็นเกียรติแก่พระสมุห์เกษมหรือหลวงพ่อสำรวย จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัด จากวัดขนาย มาเป็นวัดเกษมบำรุง จนถึงปัจจุบันนี้ แต่ชาวบ้านในละแวกนั้นก็ยังคงติดปากเรียกกันว่าวัดขนายอยู่เหมือนเดิม

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ ..2532 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดขนาย .สุราษฎร์ธานี ..2547 แต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางงอน ..2556 แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางงอน

ลำดับสมณศักดิ์ ..2518 เป็นพระสมุห์ล้าน เขมจิตโต ..2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์

..2556 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม

สำหรับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อล้านได้จัดสร้างจนโด่งดัง คือ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก หลังยันต์น้ำเต้า แต่ที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวาง คือ ตะกรุดผาลไถพลิกแผ่นดิน ที่หลวงพ่อล้านได้จัดสร้างจากผาลไถจริงที่ใช้ไถนา เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ทำตะกรุด นำมาหลอมรวมกันตามสูตรที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์ จนได้รับการยอมรับจากบรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องวัตถุมงคล

แต่ถึงแม้วัตถุมงคลของหลวงพ่อล้าน จะมีพุทธคุณเข้มขลังจนได้รับความนิยมจากบรรดาสานุศิษย์ แต่ท่านไม่เคยอวดโอ่ มีแต่พร่ำสอนให้ญาติโยมอย่าดำรงชีวิตด้วยความประมาท

ปัจจัยที่ได้ที่สานุศิษย์นำมาถวายหรือได้รับกิจนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกสำคัญทุกครั้ง เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับบริจาค จะนำไปพัฒนาวัดและส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งสิ้น ทำให้วัดขนายแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว

ด้วยล่วงเข้าสู่วัยชรา ทำให้สุขภาพร่างกายย่อมเสื่อมถอยไปตามวัย

อ่าน –

บทความก่อนหน้านี้‘โคโรลล่า อัลติส’ใหม่ครั้งแรกกับขุมพลังไฮบริด
บทความถัดไปพระลีลากรุวังหิน