Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 4 ก.ค. 2563

หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช

1 ต.ค. 2562 - 12:45 น.

หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช

หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช - “ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา พูดถึงเสมอว่า อย่างไรเป็นการตายที่ดี ท่านมักใช้คำสั้นๆ ว่า มีสติไม่หลงตาย และที่ว่าตายดีนั้น ไม่ใช่เฉพาะตายแล้วจะไปสู่สุคติเท่านั้น แต่ขณะที่ตายก็เป็นจุดสำคัญ ที่ว่าต้องมีจิตใจที่ดี คือมีสติไม่หลงตาย ที่ว่าไม่หลงตาย คือ มีจิตใจ ไม่ฟั่นเฟือน ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมัว จิตใจดีงาม ผ่องใส เบิกบาน จิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดี”

หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช

“ยังมีการตายที่ดีกว่านั้นอีก คือ ให้เป็นการตายที่ใจมีความรู้ หมายถึงความรู้เท่าทันชีวิต จนกระทั่งยอมรับความจริงของความตาย หรือความเป็นอนิจจังได้ เพียงแค่ว่าคนที่จะตายมีจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศล ความดี ก็นับว่าดีแล้ว แต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทัน จิตใจนั้นก็จะมีความสว่าง ไม่เกาะเกี่ยว ไม่มีความยึดติด เป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระแท้จริง”

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เขียนไว้ในหนังสือ การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ เมื่อครั้งที่ท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก

แม้ว่าความตายจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น ทั้งกับตัวเอง หรือเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย แต่ในทางกลับกัน ความตายก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตาม

ในเมื่อทุกคนหลีกหนีความตายไปไม่พ้น จะเป็นการดีเพียงใดหากเราได้เตรียมพร้อมเพื่อให้ “ตายดี” มีความรู้เท่าทันชีวิต จนกระทั่งยอมรับความจริงของความตาย หรือความเป็นอนิจจังได้ เป็นการจากไปอยู่อีกภพภูมิหนึ่งอย่างที่มีจิตใจไม่ฟั่นเฟือน ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมัว จิตใจดีงาม ผ่องใส เบิกบาน จิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดี

นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์บริรักษ์ (ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) โรงพยาบาลศิริราช โดยมีการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care ซึ่งเป็นการดูแลแบบองค์รวม ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วย

นอกจากจะมีการดูแลผู้ป่วยตามหลักการแพทย์แล้ว ที่ศูนย์บริรักษ์ แห่งนี้ ยังมีการนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยผ่านกิจกรรม เช่น การให้คำปรึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ให้รู้คุณค่าของชีวิต ตระหนักถึงความจริง การวิปัสสนาภาวนา การเจริญสติผ่านการนั่งสมาธิ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ศูนย์บริรักษ์ยังร่วมมือกับพระคิลานธรรมในการเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจ สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้ป่วยภายในศูนย์ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการจากไปอย่างมีความสุข

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช “กลุ่มพลังเล็กๆ” โดย ครูนุ่น-สรีภรณ์ แสงบุญนำ กลุ่มจิตอาสาที่รวมกลุ่มกันทำงานเพื่อสังคม จึงจัดงาน Dream & Musical the Charity ครั้งที่ 11 คอนเสิร์ต เธียเตอร์ “ภาพสุดท้าย” Everlasting และงานนิทรรศการ Hall of Death ในวันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค.2562 เวลา 15.30 น. ที่โรงละครเคแบงค์ สยามพิฆเนศ

หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช

วัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนมอบให้กับศูนย์บริรักษ์ (ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนกองทุนศูนย์บริรักษ์ จัดหาอุปกรณ์ทางแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตลอดจนสมทบโครงการศิริราชสัปปายสถาน เพื่อการบริรักษ์ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรครั้งนี้จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเรื่องราวจากชีวิตจริงของครอบครัวผู้สูญเสีย มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำ Concert Theatre เพื่อชี้ให้เห็นว่า “ความตาย” คือ สัจธรรมที่เลี่ยงไม่ได้ของชีวิต แต่จะทำอย่างไรให้เราเข้าใจ และมีชีวิตอยู่อย่างสวยงามที่สุด โดยเป็นการแสดงเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงจากศิลปิน ได้แก่ สุเมธ องอาจ, พีท พีระ, หนึ่ง อภิวัฒน์, ลูกหว้า พิจิกา, ซาร่า โฮเล่อร์, โดม The Star 8, พรีน Preen P, เน็ท The Star 12, ปลื้ม ณัชคุณ, ก๊อต ปรัชญ์ดนัย, มิลลี่ Gelato, ถุงแป้ง Gelato, ยศ-ณัฏฐ์ศรุต, กลุ่มพลังเล็กๆ และการแสดงละครเวที

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา หรือที่ www.thaitic ketmajor.com สอบถาม https://web.facebook.com/dreamsnmusical/ โทร. 0-2419-9679-80

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน













ภาพที่



อัลบั้มภาพ หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช
ข่าวที่เกี่ยวข้อง