สืบสานเทศกาลกินเจ ถือศีล-กินผัก-ทำทาน

สืบสานเทศกาลกินเจ

สืบสานเทศกาลกินเจ ถือศีลกินผักทำทาน

สืบสานเทศกาลกินเจ – กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานต่อยอดเทศกาลกินเจทั่วประเทศ รวมใจชาวยะลา เปิดงานเทศกาลกินเจไทยมาเลย์ ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 .. 2562 เวลา 16.30 . นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจไทยมาเลย์ ประจำปี 2562 มีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา สงขลา นราธิวาส ปัตตานี นายอำเภอเบตงให้การต้อนรับ ที่วัดโพธิสัตโต เจ้าแม่กวนอิม .เบตง .ยะลา

โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

นายกฤษศญพงษ์ พบปะผู้นำศาสนา 3 ศาสนา ไทย พุทธ มุสลิม หรือชาวไทยเชื้อสายจีน ภายในงานมีการแสดงเชิดสิงโต มังกร ขบวนเชิญไฟและแห่องค์พระของศาลเจ้าต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเบตง และขบวนแห่เทพเจ้าจากประเทศมาเลเซีย พิธีสักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ตลอดจนนิทรรศการอาหารเจและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่า 5 ด้านได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทยและเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รายได้สู่ประชาชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ในช่วงเดือนกันยายนตุลาคม 2562 มีประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่ง คือ ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) โดยงานเทศกาลกินเจ เป็นประเพณีถือศีลกินผักของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานด้วยความศรัทธาและยึดมั่นในศีล เพราะเชื่อว่าการกินเจจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว โดยชาวจีนจะปวารณาตนงดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ พร้อมถือศีลไหว้พระทำบุญ ทำทาน

โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 .. – 7 ..2562 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ เทศกาลกินเจเยาวราช ประจำปี 2562 ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และบริเวณโดยรอบเยาวราช, ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ที่บริเวณศาลเจ้าใน .ภูเก็ต, ประเพณีกินเจ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผา เมืองปากน้ำโพ นครสวรรค์ ประจำปี 2562

เทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ .บางละมุง .ชลบุรี และเทศกาลกินเจไทยมาเลย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นต้น

มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด เทศกาลประเพณีอันเก่าแก่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 1,000 บาท ตามมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวชิมช้อปใช้ของรัฐบาล ไปใช้ท่องเที่ยวที่ใดก็ได้ในประเทศไทย ยกเว้นในจังหวัดตามบัตรประชาชนของตนเอง

โดยสามารถเอาไปใช้จ่ายได้ทั้งเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ซื้อของฝาก ได้ในร้านที่ร่วมโครงการ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ

นายกฤษศญพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับงานเทศกาลกินเจไทยมาเลย์ ประจำปี 2562 ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวจีนทั้งจากในอำเภอเบตง จังหวัดยะลาและ ชาวจีนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและตลอดจนอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน สร้างสายสัมพันธ์ระดับอาเซียน

ปีนี้เทศกาลกินเจไทยมาเลย์ ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดงาน 10 วัน คือระหว่างวันที่ 28 .. จนถึงวันที่ 7 ..2562 ที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิม .เบตง .ยะลา

บทความก่อนหน้านี้พระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย
บทความถัดไป‘โคโรลล่า อัลติส ไฮบริด’ อัตราเร่งแจ่ม-ช่วงล่างนิ่ง