Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 29 ก.พ. 2563

รางวัลครูยิ่งคุณ พระเทพปัญญาภรณ์ : อริยะโลกที่6

3 พ.ย. 2562 - 00:00 น.

รางวัลครูยิ่งคุณ พระเทพปัญญาภรณ์ : อริยะโลกที่6

รางวัลครูยิ่งคุณ - มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครู ซึ่งผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับรางวัลครูยิ่งคุณ มีชื่อพระสงฆ์ คือ พระเทพปัญญาภรณ์ ได้รับรางวัลนี้ด้วย นับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับรางวัล ดังกล่าว

พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีความสามารถสูงและอุทิศตนพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม

ปัจจุบัน สิริอายุ 55 ปี พรรษา 35 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

มีนามเดิมว่า ริด ทับเอี่ยม เกิดเมื่อวันพุธที่ 2 ก.ค.2507 ที่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 4 (บ้านหนองน้ำ) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก บิดา-มารดา ชื่อ นายสำราญและนางเกิด ทับเอี่ยม ครอบครัวประกอบอาชีพกสิกรรม

ในวัยเด็ก หลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 ทางบ้านสอบถามถึงเรื่องบรรพชา ท่านตอบรับด้วยความดีใจ เพราะมีความใฝ่ใจในพระพุทธศาสนามานานแล้ว

ได้เข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2521 ที่วัดสันป่าลาน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมีพระครูวิศาลกิจจานุวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตากออก เป็นพระอุปัชฌาย์

สามเณรริด ศึกษาด้านการปฏิบัติจิตสมาธิภาวนาจากหลวงพ่อบัวคลี่ วัดขันทอง จ.ตาก จนอายุ 18 ปี ศึกษาบาลี นักธรรม กับพระราชสุวรรณโสภณ ที่วัดโพธิ์ราษฎร์ จ.อ่างทอง สอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรมประโยค 1-2 ก่อนย้ายมาอยู่ วัดตากฟ้า

อายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ วันที่ 14 พ.ค.2527 ที่พัทธสีมาวัดตากฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมีพระครูนภเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า เป็นพระอุปัชฌาย์

หลังจากนั้น ศึกษาต่อ จนสอบได้เปรียญธรรมประโยค 9 ที่สำนักเรียนวัดตากฟ้า

พ.ศ.2543 จบการศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาบริหารการศึกษา

ผลงานดีเด่น พ.ศ.2538 เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ได้รับโล่วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ.2540 ได้รับเกียรติบัตรวัดที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และบาลีดีเด่น จากคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี จ.นครสวรรค์

พ.ศ.2544 วัดตากฟ้า เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 โดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ 9/2544

พ.ศ.2544 รับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2546 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระศรีสุทธิเวที พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาเวที

พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพปัญญาภรณ์

จากประสบการณ์ในการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา พระเทพปัญญาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มองเห็นทางแก้ไขว่า พระพุทธศาสนาและการศึกษา สามารถที่จะพัฒนาคนได้ ทำให้เป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม

ท่านจึงตั้งใจทุ่มเทให้กับการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรที่วัดตากฟ้า โดยวัดอุปการะพระภิกษุ-สามเณร กว่า 300 รูป และพระทุกรูปที่อุปสมบทหรือบรรพชาให้ต้องศึกษาบาลี นักธรรม เพื่อยกระดับความรู้ ความคิด พัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเอง ให้รู้หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วัดตากฟ้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของวัดตากฟ้า ทั้งยังได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุน “รัตนภัตต์” เพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร ตั้งแต่หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือ เครื่องนุ่งห่มและภัตตาหาร ซึ่งทางวัดมีภาระที่จะต้องจัดหาค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น ด้วยตั้งจิตใจมั่นไว้ว่าตลอดชีวิตอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย และเป็นแกนนำในการรณรงค์การแต่งกายแบบไทยและแต่งกายเรียบร้อยเข้าวัด

จึงเป็นเพชรเม็ดงามที่ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้โดยแท้

ชาติชาย เกียรติพิริยะ


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รางวัลครูยิ่งคุณ พระเทพปัญญาภรณ์ : อริยะโลกที่6
ข่าวที่เกี่ยวข้อง