Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563

อายุวัฒนมงคล 82 ปี พระวิสุทธิวงศาจารย์

6 พ.ย. 2562 - 09:29 น.

อายุวัฒนมงคล 82 ปี พระวิสุทธิวงศาจารย์

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

อายุวัฒนมงคล 82 ปี พระวิสุทธิวงศาจารย์ - วันพฤหัสบดีที่ 7 ..2562 ถือเป็น วันมงคล พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) จะมีอายุครบรอบ 82 ปี เหล่าศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยมผู้เลื่อมใส จะได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมหามงคล เป็นประจำทุกปี

พระวิสุทธิวงศาจารย์เป็นพระเถระ ผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และที่ปรึกษามหาเถรสมาคม

คอยเป็นผู้รับสนองธุระและปฏิบัติงานคณะสงฆ์อย่างมิขาดตกบกพร่อง ขอรับแบ่งเบาภาระ ช่วยผ่อนงานพระเดชพระคุณให้เบาลง

ปัจจุบันสิริอายุ 82 ปี พรรษา 62 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ, กรรมการมหาเถรสมาคม, หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4 และ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

มีนามเดิมว่า วิเชียร เรืองขจร เกิดเมื่อวันที่ 7 ..2480 ที่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 2 .บางพลับ .สองพี่น้อง .สุพรรณบุรี บิดา-มารดา ชื่อ นายนาคและนางฟื้น เรืองขจร

ในวัยเยาว์ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนประชาบาลวัดท่าจัด .บางพลับ

เมื่ออายุ 14 ปี เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดดงตาล .บางพลับ โดยมีพระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง .ต้นตาล เป็นพระอุปัชฌาย์

อยู่ที่วัดท่าจัด .บางพลับ เป็นเวลา 1 ปี ต่อจากนั้นย้ายไปศึกษาที่วัดสองพี่น้อง 4 ปี หลังจากสอบได้ นักธรรมชั้นโท และเปรียญธรรม 3 ประโยคแล้ว จึงย้ายเข้ามาอยู่วัดปากน้ำ

..2499 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญ

จนเมื่ออายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 4 ..2500 ที่พัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูปัญญาภิรัต วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระพิพัฒน์ธรรมคณี วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบท มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจังและด้วยความขยันหมั่นเพียร จนสำเร็จการศึกษา ..2516 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญ

ต่อมาได้รับเป็นธุระด้านการศึกษาของสำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ

สร้างความเจริญและ เข้มแข็งในการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลีแก่ พระภิกษุและสามเณร จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ผลงานด้านการศึกษา ..2503 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง และเป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง

..2504 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ ..2535 เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ เปรียญธรรม 7-8-9 ประโยค

..2538 เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ..2533 เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4 ..2535 เป็นหัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต

งานพิเศษ ..2538 ได้รับมอบหมายจากสมัชชามหาคณิสสร ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ส่วนกลาง คณะสงฆ์มหานิกายแทนเจ้าคณะภาคทั้ง 18 ภาค

..2548 เป็นกรรมการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย เพื่อร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ ..2513 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ..2521 เป็นรอง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ..2526 เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

..2534 เป็นรองเจ้าคณะภาค 7 ..2538 เป็นเจ้าคณะภาค 7

ลำดับสมณศักดิ์ ..2516 ได้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวราภรณ์ ..2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติกวี ..2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสุธี

..2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี

..2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์

เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของวัดปากน้ำที่เอาใจใส่ในกิจการงานของวัดด้วยดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ที่รับภารธุระอยู่ทุกประการล้วนต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมทั้งความตั้งใจจริงอย่างดียิ่งทั้งนั้น

วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป

ในการนี้ พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ อายุวัฒนมงคล 82 ปี พระวิสุทธิวงศาจารย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง