เหรียญหลวงพ่อสมชาย

เหรียญหลวงพ่อสมชาย : รอบด้านวงการพระ

เหรียญหลวงพ่อสมชาย 

คอลัมน์ รอบด้านวงการพระ

เหรียญหลวงพ่อสมชาย : รอบด้านวงการพระ  – ควบคุมจิตใจของทุกคนให้เป็นไปตามแนวทางของธรรมะ มันก็ออกจากความทุกข์ได้ ความทุกข์ที่เกิดมาจากการรบกวนของกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะนี้ได้ สารธรรมมงคล ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม .ไชยา .สุราษฎร์ธานีพระวิสุทธิญาณเถร หรือหลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโยพระเถระสายวิปัสสนากัมมัฏฐาน อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม .จันทบุรี เหรียญดังแทบทุกรุ่น แต่ที่ได้รับความนิยม คือ รุ่นเสือวัว สร้างเมื่อวันที่ 15 ..2521 เสือหมายถึงเกิดปีขาล และวัว หมายถึงปีสร้าง

ลักษณะเป็นเหรียญกลม มีหูห่วง เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง บล็อกนวะ 4 เส้น, เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง, เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดง พิมพ์ใหญ่ มีจำนวน 3,000 เหรียญ ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนครึ่งร่าง หันหน้าตรง ด้านหลังเหรียญ ด้านบน เขียนคำว่าวัดเขาสุกิม ถัดลงมาเป็นยันต์อุณาโลม ต่อด้วยรูปเสือหมอบด้านซ้าย ขวาเป็นวัวหมอบ หันหน้าหากัน มีอักษรเมตตาล่างสุดมีตัวเลขไทย๑๕๒๑คือวันที่จัดสร้าง

หลวงปู่สาม อกิญ จโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าไตรวิเวก .นาบัว .เมือง .สุรินทร์ พระวิปัสสนาจารย์ ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์สายพระป่า วัตถุมงคลโดยเฉพาะเหรียญ รุ่นเสาร์ เนื้อทองแดง รูปเสมา สร้างเมื่อปี 2521 ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนหลวงปู่สามเต็มองค์ ด้านบนเขียนคำว่าอายุ ๗๙ ปี ด้านล่างเขียนคำว่าหลวงปู่สาม อกิญจโน รุ่นเสาร์ ด้านบนเป็นอักขระขอม ด้านล่างเขียนว่าวัดป่าไตรวิเวก .สุรินทร์ ๒๒ เม..๒๕๒๑นับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุด

หลวงปู่สิงห์ คัมภีโรเจ้าอาวาสวัดศรีสุข และเจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต 1 .ศรีสุข .กันทรวิชัย .มหาสารคาม ปี ..2556 เนื่องในวาระการก่อสร้างกุฏิไม้กลางสระน้ำ คณะศิษยานุศิษย์ จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นเจริญพร เพื่อนำรายได้ไปบูรณะสาธารณูปโภคสาธารณูปการวัดศรีสุข และสมทบทุนก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมโพธิ์สามต้น .โพนทอง .เชียงยืน .มหาสารคาม

ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ มีหูห่วง ด้านหน้าเหรียญยกขอบ มีรูปเหมือนหลวงปู่สิงห์ครึ่งองค์ ใต้ห่วงเขียนคำว่าเจริญพร ด้านล่างรูปเหมือนมีอักษร เขียนว่าพระครูสิริสุขวัฒน์ (สิงห์)” ส่วนที่บริเวณผ้าอังสะมีตัวอักษรเป็นบาลี ด้านหลังเหรียญ ยกขอบใต้ห่วงมีตัวอักษร เขียนว่าที่ระลึกงานฉลองกุฏิบริเวณกลางเหรียญเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์แบบอักษรล้านนา และมีโค้ดตัวอักษรไทยเป็นตัวสจย่อมาจากหลวงปู่สิงห์ และมีโค้ดตราตำรวจทุกเหรียญ มีบางเนื้อจะตอกโค้ดเพียงตัวเดียว จัดเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่ง ที่กระแสการตอบรับในพื้นที่แรงขึ้น

พระยาภักดีชุมพล” (แล) เป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ชาวเมืองชัยภูมิ เรียกขานนามท่านด้วยความยกย่องนับถือว่าเจ้าพ่อพญาแลด้วยวีรกรรมความกล้าหาญของท่าน ทำให้ผู้คนเคารพเลื่อมใสศรัทธา จึงมีการจัดสร้างเหรียญเจ้าพ่อพญาแลรุ่นแรก ปี ..2521”

ลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่ มีหูห่วง จัดสร้างเป็นเนื้อทองแดง ด้านหน้าเหรียญ ยกขอบเส้นลวดนูนรอบเหรียญหนึ่งเส้น ตรงกลางเป็นรูปเหมือนของท่านหน้าตรงครึ่งตัว แต่งเต็มยศเยี่ยงขุนนางไทย สวมเสื้อลายกนก มีอักษรไทยด้านล่างว่เจ้าพ่อพญาแลด้านหลังเหรียญ ยกขอบเส้นลวดนูนขึ้นหนึ่งเส้น ตรงกลางมียันต์น้ำเต้า ขมวดหัวยันต์ มีอักษรขอม มะ อุ อะ ชักยันต์อุณาโลม 3 ตัว ขมวดหัวยันต์ ประดิษฐานอักษรขอมหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ นะ โม พุท ธา ยะ กลางยันต์มีอักษรขอมเป็นตัวมิด้านล่างเป็นอักษรขอมพุทธะสังมิ และ๒๕๒๑มีอักษรไทยโค้งตามเหรียญว่าพระยาภักดีชุมพล(แล) จังหวัดชัยภูมิ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง

อริยะ เผดียงธรรม

chatchyros@hotmail.com

อ่าน –

บทความก่อนหน้านี้พระพุทธรูป-สาธิต มศว ปทุมวัน รายได้อุดหนุนกิจกรรมนักเรียน
บทความถัดไปเหรียญพระอาจารย์บุญอุ้ม