Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 2563

เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นสมเด็จธงชัย-ศาลหาดทรายรี

9 ธ.ค. 2562 - 00:01 น.

เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ

รุ่นสมเด็จธงชัย-ศาลหาดทรายรี

เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ - สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มีดำริเห็นชอบให้มูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี ร่วมกับราชสกุลอาภากร (นาวาตรีภากร ศุภชลาศัย) คุณหลานตา จัดสร้าง “เหรียญสามสมอ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นสมเด็จธงชัย”

เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ

เพื่อเทิดพระเกียรติแด่เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ องค์บิดาของทหารเรือไทย ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทหารเรือ และประชาชนชาวไทย ที่ศรัทธาในพระองค์ท่าน บูชาวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่า สืบสานตำนานของพระองค์ท่านไปชั่วกาลนาน

อีกทั้งมูลนิธิจะนำรายได้ที่ได้จากการเปิดให้บูชาเหรียญสามสมอ เป็น “กองทุนทำนุบำรุงศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี (ศาลล่าง)” ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อันควรค่าแก่การรักษาไว้เป็นที่ศึกษาพระประวัติของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ ศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีแห่งนี้ เป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พ.ค.2466 เวลา 11.40 น. และบริเวณด้านข้างพระตำหนักศาล เป็นที่ตั้งของ “อนุสรณ์สถานเรือหลวงชุมพร” ซึ่งเป็นเรือตอร์ปิโดใหญ่ และถือเป็นเรือตอร์ปิโดใหญ่ลำเดียวของโลกที่ปลดประจำการแล้ว ยังดำรงรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรตินามของเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ

เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ

ปัจจุบันได้มีการบูรณะไปบ้าง แต่จำเป็นต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดหารายได้เพื่อทํานุบํารุงรักษาให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์

การจัดสร้างเหรียญสามสมอ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในครั้งนี้ คณะจัดสร้างพิถีพิถันในการออกแบบเป็นพิเศษ โดยอัญเชิญคาถาคติพจน์ และสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคล ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ออกแบบบรรจุไว้ในเหรียญสามสมอ รุ่นสมเด็จธงชัย

ลักษณะเป็นเหรียญทรงกลม มีมุมปลายแหลมสามมุม

เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ

ด้านหน้าเป็นพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเครื่องแบบทหารเรือเต็มยศ ด้านเหนือประดับด้วยมหามงกุฎราหู ด้านใต้จารึกพระคาถาบูชา พระองค์ฯ “โอมชุมพรจุติฯ”

ด้านหลัง เป็นสัญลักษณ์รูปสามสมอ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านทรง ออกแบบและใช้ประทับหนังสือในโรงเรียนนายเรือ ด้านบนมีตราประจําราชสกุล “อาภากร” ในจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ ประทับอยู่กึ่งกลางเหรียญ พระคาถา “กยิราเจ กยิราเถนัง” “จะทำสิ่งใดให้ทำจริง อยู่ที่แขนสมอสองข้าง และแขนสมออีกข้าง มียันต์มหาธงชัย” พร้อมลายมือนามสมเด็จพระ มหารัชมงคลมุนี จารึกไว้สมบูรณ์

เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ

เหรียญสามสมอ ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ดำเนินการจัดพิธีมังคลาภิเษก โดยท่านประกอบพิธีอธิษฐานจิตเดี่ยว 3 วาระ ใน 3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรฯ

หนึ่งคือ ณ เรือนหมอพร ณ วังนางเลิ้ง วังที่ประทับของกรมหลวงชุมพรฯ

สองคือ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ยอดเขาแหลมปู่เจ้า สัตหีบ สถานที่บรรจุพระอัฐิของกรมหลวงชุมพรฯ

สามคือ ณ พระตำหนักศาลกรมหลวงชุมพรฯ หาดทรายรี สถานที่ สิ้นพระชนม์ของกรมหลวงชุมพรฯ

เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ

ทั้งสามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านทั้งสิ้น จึงนับว่าเป็นเหรียญวัตถุมงคลที่มีเจตนารมณ์ในการจัดสร้างอันบริสุทธิ์ รูปแบบงดงาม มีคาถาคติพจน์ ตราสัญลักษณ์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ของพระองคท่านไว้อย่างครบถ้วน การมังคลาภิเษกในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สมพระเกียรติ

โดยได้รับเมตตามหามงคลจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี “สมเด็จธงชัย” เป็นองค์อธิษฐานจิตเดี่ยว ในการปลุกเสกเหรียญสามสมอ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น “สมเด็จธงชัย” ทั้ง 3 วาระนับได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การบชูา สะสมไว้เพื่อสืบทอดมรดกของพระองค์ ตราบนานเท่านาน

เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ

เหรียญดังกล่าว จัดสร้างจำนวนไม่มาก อาทิ เนื้อทองคำ 59 เหรียญ, เนื้อเงิน 999 เหรียญ, เนื้อนวโลหะ 1,999 เหรียญ, เนื้อกะไหล่ทอง 1,999 เหรียญ ทุกเนื้อมีโค้ดตัวเลขกำกับ นอกจากนี้ยังมีเนื้อทองแดงรมดำ จำนวน 9,999 เหรียญ และเนื้อทองแดง 1,999 เหรียญ

สอบถามโทร.09-9095-1656, 08-6989-1010, 06-1872-6972 และ 09-2479-5891


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เหรียญ3สมอกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นสมเด็จธงชัย-ศาลหาดทรายรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง