Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค. 2563

เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล เพื่อสร้างลานปฏิบัติธรรม

1 ก.พ. 2563 - 09:43 น.

เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล

เพื่อสร้างลานปฏิบัติธรรม

คอลัมน์ วงการพระสุดสัปดาห์

“เราจึงต้องเตรียมตัวหรือปรับปรุงตัวของเรา ให้เป็นผู้อยู่ในโลกด้วยลักษณะที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเสียก่อน คือให้มีศีลดีเสียก่อน จึงจะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสมาธิได้โดยง่าย” สารธรรมมงคล ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

“หลวงปู่บาล สุวีโร” หรือ “พระครูวีรสุธรรมาภรณ์” เจ้าอาวาสวัดบ้านโจด อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากผู้บริจาคที่ดินให้วัด จึงมีแนวคิดก่อสร้างเป็นลานปฏิบัติธรรม คณะศิษย์ที่เลื่อมใส หลวงปู่บาล นำโดยพระครูสุตศีลวุฒิ จึงเห็นชอบจัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญเจริญพร รุ่น 1 เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนก่อสร้าง

เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล

ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ยกขอบ หูเหรียญไม่เจาะรู ด้านหน้าเหรียญ บริเวณกลางเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่บาลห่มจีวรเฉียงครึ่งองค์ ที่พื้นเหรียญจะตอกโค้ดและหมายเลขจำนวนการสร้าง ด้านบนสุดเขียนว่า เจริญพร และล่างสุดเขียนคำว่า หลวงปู่บาล สุวีโร

ด้านหลังเหรียญ ใต้ห่วงเขียนว่า พระครูวีรสุธรรมาภรณ์ บริเวณกลางเหรียญเป็นอักขระยันต์พุทธคุณเด่นรอบด้าน ด้านล่างเขียนว่า ๒๕๖๑ เป็นปีพุทธศักราชที่จัดสร้าง ล่างสุดเขียนว่า วัดบ้านโจด ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

จัดสร้างเป็นหลายเนื้อด้วยกัน ติดต่อที่ พระครูสุตศีลวุฒิ โทร.09-3050-0990

ปี พ.ศ.2561 ลูกศิษย์ขออนุญาต หลวงปู่สอ ขันติโก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง จัดสร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญ รุ่นคุ้มบารมี 6 แผ่นดิน เพื่อสมทบทุนกองทุนรักษายามอาพาธ โดยการถวายเงิน 2.2 แสนบาท เข้ากองทุนดังกล่าว จัดสร้างเป็นหลายเนื้อด้วยกัน

ลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่ หูเชื่อม ด้านหน้าเหรียญ รอบขอบเหรียญตามรูปทรงวงรีมีเส้นสันนูน ตรงกลางเหรียญมี รูปเหมือนหลวงปู่สอครึ่งองค์ บริเวณอังสะมีเลข ๖ สลักไว้ มีความหมาย คือ 6 แผ่นดิน ด้านล่างเหรียญ เขียนคำว่า หลวงปู่สอ ขันติโก

เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล

ด้านหลังเหรียญ ขอบเหรียญมีเส้นสันนูนหนา ใต้หูเชื่อม เขียนคำว่า คุ้มบารมี 6 แผ่นดิน ถัดลงมาเป็นยันต์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ มีอักขระยันต์เรียกทรัพย์กำกับไว้ บรรทัดที่ 4 สลักคำว่า อายุ 113 ปี บรรทัดสุดท้าย เขียนคำว่า วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม

พ.ศ.2555 พระราชสุทธิโสภณ (ประทวน ปภากโร) ในขณะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัด ปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท จัดสร้าง “เหรียญมหาปราบหลวงปู่ศุข รุ่นแรก” ที่ระลึกผู้ที่มาร่วมงานทำบุญคล้ายวันมรณภาพของ หลวงปู่ศุข ในวันที่ 23 ธ.ค.2555

เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล

ลักษณะเหรียญรูปทรงคล้ายสมอเรือหรือน้ำเต้ามีหูห่วง จัดสร้างเป็นเนื้อเงิน 108 เหรียญ และเนื้อทองแดง 6,000 เหรียญ ด้านหน้าเหรียญ มีขอบ ตรงกลางเป็นรูปนูนหลวงปู่ศุขยืนถือไม้เท้า อยู่กลางยันต์ 108 ด้านล่างมีรูปโบและอักษรไทยเขียนคำว่า “พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า ๒๕๕๕”

ด้านหลังเหรียญ ตรงกลางมีอักขระขอมเป็นวงกลมมียันต์มหาปราบและหนุมาน 8 กร ปรากฏอยู่รอบวงกลมยังมียันต์ และอักขระขอมจำนวนมาก ใต้หูห่วงมีอักษรไทย เขียนคำว่า “มหาปราบ”ทุกวันนี้หากผู้ที่มีเหรียญนี้ไว้ครอบครองต่างก็มีประสบการณ์อัศจรรย์มากมาย

“หลวงปู่ฮก รตินธโร” วัดราษฎร์ เรืองสุข (มาบลำบิด) ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลรุ่น 1 ลักษณะเป็นเหรียญเสมา มีหู มีขนาดสูง ไม่รวมห่วง 3.5 เซนติเมตร ด้านหน้าเหรียญ ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ฮก

นั่งขัดสมาธิเหนือดอกบัว ด้านบนใต้ห่วงเหรียญเป็นอักขระหัวใจพระ “อิติปิโส อะสังวิสุโลปุสะพุภะ” ขอบเหรียญเป็นลายกนก

เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล

ด้านหลังเหรียญ ตรงกลางจะเป็นยันต์ตาราง และมีอักขระหัวใจธาตุกรณี และหัวใจพระไตรปิฎก ด้านบนเป็นยันต์นะขมวดหัว และด้านล่างมีคำว่า “ฮก ลก ซิ่ว” ที่ขอบเหรียญด้านบนมีคำว่า “หลวงปู่ฮก รตินฺธโร” ขอบเหรียญโค้งลงด้านล่างมีคำว่า “วัดราษฎร์เรืองสุข อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๔” ซึ่งเป็นปีที่จัดสร้าง

เหรียญหลวงปู่ฮกรุ่น 1 จัดสร้างขึ้นเดือนมกราคม 2554 และปลุกเสกเดี่ยว วัดราษฎร์เรืองสุขได้นำออกให้เช่าบูชา เพื่อนำเงินไปจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2554 เป็นที่ปรารถนาของ บรรดานักสะสมพระเครื่องและชาวเมืองชลอย่างมาก

“หลวงปู่สาธุ์ สุขธัมโม” วัดบ้านเหล่า ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พระเกจิเรืองวิทยาคมจัดสร้างวัตถุมงคลเพียง 3 รุ่นเท่านั้น แต่ที่ได้รับความนิยมคือ เหรียญเสมารูปเหมือนรุ่นแรก สร้างเมื่อปี 2509 รวม 2 พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก

เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล

สำหรับพิมพ์ใหญ่มี 2 เนื้อคือ ทองแดงผิวไฟและเนื้อตะกั่ว ส่วนพิมพ์เล็กมีเฉพาะเนื้อทองแดง

ด้านหน้าเหรียญทั้ง 2 พิมพ์เป็นรูปเหมือนหลวงปู่สาธุ์ครึ่งองค์ มีตัวอักษรที่ใต้ขอบด้านบนว่า “รุ่นที่ ๑” และตัวอักษรโค้งไปตามขอบ เหรียญจากขวาไปซ้าย ความว่า “หลวงพ่อสาธุ์ สุขธมฺโม วัดบ้านเหล่า ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม”

ด้านหลังของเหรียญจะเป็นยันต์ 5 และมีตัวเลขบอกวันเดือนปีที่สร้าง คือ “๑ มกราคม ๒๕๐๙” ด้านหลังแทบทุกเหรียญจะ ปรากฏรอยจารอักขระ แต่บางเหรียญก็ไม่มีจาร ประเมินว่าน่าจะไม่เกิน 5,000 เหรียญ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เหรียญเจริญพร-หลวงปู่บาล เพื่อสร้างลานปฏิบัติธรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง