Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิ.ย. 2563

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิดอาคารวาสนการุญ

14 มี.ค. 2563 - 07:55 น.

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราช

ทรงเปิด อาคารวาสนการุญ

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิด อาคารวาสนการุญ - วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิด “อาคารวาสนการุญ” โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อยุธยา

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราชทรงเปิด อาคารวาสนการุญ

 

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราชทรงเปิด อาคารวาสนการุญ

ซึ่งก่อสร้างด้วยงบประมาณของทางราชการ และสมเด็จพระสังฆราชประทาน ทุนทรัพย์ที่สาธุชนถวายโดยเสด็จพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ จนการก่อสร้างอาคารพร้อมครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ แล้วเสร็จครบถ้วนบริบูรณ์

สมเด็จพระสังฆราชประทานนามอาคารใหม่หลังนี้ ว่า อาคารวาสนการุญ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระกรุณาคุณแห่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชิน วราลงกรณ (วาสน์วาสโน) ผู้ประทานกำเนิดและทรงอุปถัมภ์โรงพยาบาล ซึ่งก่อสร้างขึ้นเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 2 มีนาคม 2525 ณ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาอันเป็นพระชาติภูมิ

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราชทรงเปิด อาคารวาสนการุญ

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราชทรงเปิด อาคารวาสนการุญ

พร้อมกันนี้ ทรงเปิดป้ายนามโรงพยาบาล ซึ่งเปลี่ยนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) เป็น “โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)” เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชอุปัธยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราชทรงเปิด อาคารวาสนการุญ

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราชทรงเปิด อาคารวาสนการุญ

โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระอุปัชฌายะของอาตมภาพ ประทานกำเนิดกิจการโรงพยาบาลแห่งนี้ ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยความกรุณาสงสารต่อสาธารณชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วย และด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระชาติภูมิ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ มีพระอัธยาศัยโปรดการบำเพ็ญพระกุศลสังคมสงเคราะห์ ด้วยทรงถึงพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นมหาบุรุษ คือมีความกรุณาสงสารสรรพชีวิต อย่างเต็มเปี่ยมในดวงพระหฤทัย

การที่ทรงสร้างโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ เป็นสาธารณทานโดยไม่ได้ทรงเลือกจำเพาะเจาะจงว่าใครคนนั้น หรือใครคนนี้จะได้รับประโยชน์ หากแต่เป็นกุศลสาธารณะทั่วไป ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง ไม่ถือเขาถือเรา ไม่แบ่งแยกชาติชั้นวรรณะ

ปีติ-สมเด็จพระสังฆราชทรงเปิด อาคารวาสนการุญ

นับเป็นเนติแบบแผนอันล้ำเลิศ ที่เราท่านทั้งหลายพึงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการแผ่ความเมตตากรุณาออกไปอย่างไม่มีประมาณ มุ่งมองทุกชีวิตเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมชาติร่วมแผ่นดิน และร่วมโลก อันล้วนต้องร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น

เมื่อใดที่จิตใจของเราสามารถแผ่เมตตากรุณาอันไม่มีประมาณออกไปได้เช่นนี้ ความสงบร่มเย็นที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเรา พร้อมกันกับการบังเกิดขึ้นของความสงบร่มเย็น ในสังคมที่เราทั้งหลายต่างอยู่อาศัยร่วมกัน”

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ปีติ-สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิดอาคารวาสนการุญ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง