Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 31 พ.ค. 2563

พระราชพัชรมานิต อังกฤษสัญชาติไทย

14 มี.ค. 2563 - 07:46 น.

พระราชพัชรมานิต

อังกฤษสัญชาติไทย

คอลัมน์ มงคลข่าวสด

พระราชพัชรมานิต อังกฤษสัญชาติไทย - วันที่ 9 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ ความว่า...

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญ ในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ กับเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อน

ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนา และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชพัชรมานิต ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับพระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) ได้ขอพระราชทาน พระมหากรุณาแปลงสัญชาติเป็นไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชพัชรมานิต เป็นพระฝรั่งศิษย์ พระโพธิญาณเถร หรือหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง พระวิปัสสนาจารย์ชื่อดัง

มีนามเดิมว่า ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน (Shaun Michael Chiverton) เกิดที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2501

ในช่วงวัยเยาว์ มีสุขภาพไม่ดี มีอาการหอบหืด ต้องหยุดโรงเรียนบ่อย แต่ก็ได้ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเอง มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม จนบิดามีความหวังให้เข้าสอบชิงทุน เพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ในประเทศอังกฤษ

ขณะศึกษาอยู่ ได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากมาย กระทั่งพบคำสอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดความเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็น “สัจธรรมความจริง” ที่กำลังแสวงหาอยู่ จึงสนใจการฝึกจิตและศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่น

ทำงานเก็บเงินระหว่างที่กำลังเรียน และออกเดินทางหาประสบการณ์ในประเทศต่างๆ ตั้งแต่อายุ 17 ปี ใช้เวลา 2 ปี จนแน่ใจว่า การศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหนทางที่ต้องการ แทนการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2521 ได้พบและเริ่มปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สุเมโธ (พระราชสุเมธาจารย์ ในปัจจุบัน และเป็นพระชาวต่างชาติรูปแรกที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท) ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศ อังกฤษ และถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว) อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ ถือศีล 10 เป็นเวลา 1 พรรษา แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ.2522 บรรพชา ที่วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

พ.ศ.2523 เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดหนองป่าพง โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

ทั้งนี้ ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ท่านตั้งใจ ว่าจะอยู่ที่วัดหนองป่าพงให้ครบ 5 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรม ครั้นเมื่อพบหลวงพ่อชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทา และความเป็นครู ที่มีทั้งเมตตา และปัญญาในการสอนอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถทนต่อความยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตแบบพระวัดป่า ที่เข้มงวดในวินัย และการฝึกปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้า และการอยู่ร่วมกับคณะสงฆ์ชาวไทยจนเกิด ความก้าวหน้า

แม้ว่าท่านจะเป็นชาวต่างชาติ แต่เรื่องภาษาไม่ใช่อุปสรรค ด้วยเชื่อว่าภาษาพื้นฐาน คือ บาลีสันสกฤต ซึ่งทั้งคนไทยและต่างชาติ ต้องเริ่มเรียนรู้เหมือนกัน ภาษามีความยากพอกัน แต่คนไทยอาจจะง่ายกว่าที่ศัพท์ไทย มีบาลีสันสกฤต ท่านจึงต้องพยายาม และขยันมาก โดยใช้วิธีการท่องตัวอักษร จนกระทั่งอ่านได้ จากนั้นอ่านศัพท์ใน ดิกชันนารี อีกทั้งอยู่กับครูบาอาจารย์ ปฏิบัติธรรมไปด้วย พิสูจน์ไปด้วย

ลำดับสมณศักดิ์ วันที่ 28 ก.ค.2562 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระราชพัชรมานิต

ปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กล่าวได้ว่า พระราชพัชรมานิต เป็นพระฝรั่งผู้แตกฉานในพระพุทธศาสนา ถ่ายทอดหลักธรรมเป็นภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง เข้าใจง่าย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระราชพัชรมานิต อังกฤษสัญชาติไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง