Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 31 พ.ค. 2563

วัดยานนาวา เลื่อนจัดบรรพชาสามเณร-บวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน

17 มี.ค. 2563 - 17:22 น.

วัดยานนาวา เลื่อนจัดบรรพชาสามเณร-บวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน

เลื่อนจัดบรรพชาสามเณร - ตามที่วัดยานนาวา ได้ร่วมกับ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายกำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรและการบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีตลอดมา

แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน มรการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVD-19 ซึ่งทำให้ประเทศต่างๆ ได้มีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย

นอกจากนั้น มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 137/2563 เมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVD-19 สำหรับพระภิกษุสามเณรปฏิบัติ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

อนึ่ง ในการประชุมของผู้บริหารของกรมศาสนาได้พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่กำหนดชัดเจน เช่น โครงการบรรพชาและการบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน ซึ่งต้องดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน เป็นต้น หากวัดใดมีความความพร้อมและประสงค์จัดโครงการ ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด โบสถ์ มัสยิค ศาลเจ้า ) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และ วัดใดที่ไม่ประสงค์จะจัดในช่วงนี้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปจัดในช่วงเวลาที่สมควร ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ วัดยานนาวา ร่วมกับ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ได้พิจารณาเห็นร่วมกันแล้วว่า ควรเลื่อนการจัดโครงการบรรพชาสามเณรและการบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมฯ โดยกำหนดจัดโครงการที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่สมควรหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVD-19 เข้าสู่ภาวะปกติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วัดยานนาวา เลื่อนจัดบรรพชาสามเณร-บวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง