Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563

กองเรือลำน้ำจัดสร้าง เหรียญที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "รุ่นป้องกันภัย"

18 มี.ค. 2563 - 17:52 น.

กองเรือลำน้ำจัดสร้าง เหรียญที่ระลึก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

"รุ่นป้องกันภัย"

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "รุ่นป้องกันภัย"

เพื่อจัดสร้างพลับพลาที่ประทับพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเหรียญที่ระลึก ในรัชสมัยสมด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากทรงตีเมืองจันทบุรี และเมืองตราดได้สำเร็จ

พระองค์ทรงรวบรวมไพร่พลและกองทัพเรือ ทรงยกทัพเรือ ออกจากปากน้ำจันทบุรีเช้าอ่าวไทย มุ่งเข้าสู่ปากน้ำพระเจ้ายา ทรงเข้าตีป้อมวิชัย ประสิทธิ์ที่ธนบุรีเป็นที่หมายแรกและยกพลเข้ายืดค่ายต่างๆ คืนจากพม่า

โดยใช้ กำลังทางเรือตลอดลำน้ำเจ้าพระยาไปจนถึงค่ายโพธิ์สามตันที่อยุธยา ขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักร ทรงกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พศ.2310 ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และทรง ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่ กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน 252 ปื

นับแต่โบราณกาล การเสด็จโดยทัพเรือของสมเด็จพระเจ้าตากฯ นั้น เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำหรือที่เรียกกันว่า "การเสด็จพระราชดำเนิน โดยชบวนพยุหยาตราชลมารค" ทรงใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นยุทธศาสตร์ เข้ากอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนได้จนสำเร็จ การรบดังกล่าวได้ถือเป็นแบบอย่างของ การปฏิบัติการตาลำน้ำ อีกทั้งกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ มีที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีภารกิจจัดและเตรียมพร้อมทางด้านกำลังรบ

สำหรับปฏิบัติการตามลำน้ำในอาณาเขตและลำน้ำภายในประเทศ หนที่รับผิดชอบดูแลป้องกัน ขัดขวาง ทำลายการแทรกซึม และการดำเนินการที่กระทบกระเทือนต่อ ผลประโยชน์ และอธิปไตยของประเทศตามลำน้ำตามอาณาเขต ในการนี้ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และประชาชนในพื้นที่ ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันสมควรจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพลับพลาที่ประทับพระบรมรูปฯ อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เชตบางนา กรุงทพหานคร เพื่อให้ชำราชการกองเรือลำน้ำและประชาชนทั่วไปได้สักการะ เป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นการเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงกอบกู้อกราชและพัฒนา ชาติไทยมาจนทุกวันนี้

พิธีบวงสรวงและพิธีมังคลาภิเษก เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 (เสาร 5 ) ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม “วันเสาร์ห้า คือ วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม 5 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งโอกาสที่จะเกิด

วันเสาร์ห้า นั้นเกิดได้ยาก ตามคติความเชื่อโบราณเชื่อว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่ง ความเข้มแข็งและมีพลังมาก หากมีการประกอบพิธีพุทธา ภิเษกวัตถุมงคลในวัน เสาร์ห้าจะมีพุทธคุณด้านคงกระพันแคล้วคลาด และเมตตามหานิยมถือว่าเป็น วันธงไชยเป็นฤกษ์งามยามดี มีดาวบนท้องฟ้โคจรในตำแหน่งที่สวยงาม เป็นวันที่ควรจะได้มีกิจกรรมอันเป็นมหามงคลร่วมกันหรือได้ไปอยู่ในพิธีอันเป็นมงคลจะได้อำนวยอวยพรให้เกิดความสุขและเป็นสิริมงคล

ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีการประกอบพิธีในวันเสาร์ 5 วัตถุมงคลส่วนใหญ่ มักได้รับความนิยมโดยเฉพาะวันข้างขึ้นจะเป็นมงคล 100% วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.09 น. ขึ้น 5 ค่ำเดือน5 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จึงได้กำหนดประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราชมหาราช ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

ประธานฝ่ายฆราวาส พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานการจัดสร้าง ,พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ รองประธานการจัดสร้าง นาวาเอก กรวิทย์ ฉายะรถ รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ รองประธานการจัดสร้าง และ นาวาเอก มนตรี สิขเรศ รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามและ กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจำนวน 16 รูป นั่งปรกอธิฐานจิต

สำหรับเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "รุ่นป้องกันภัย" เหรียญเป็นทรงรูปใช่ป้อม สูงไม่รวมห่วง 3.5 เชนติเมตร

ด้านหน้า พิมพ์ภาพนูนครึ่งพระองค์ สวมพระมาลาเส้สูง ฉลองพระองค์เครื่องต้นอย่างบรมราชาภิเษก

ด้านล่างเป็นพระนาม "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

ด้านหลัง เขียน อักขระ " นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา นะกันตัง สุวิตัญจะ นะโมพุทธายะ”

คำแปล : " ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพันแล้ว (จากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง)
ขอนอบน้อมพระธรรมคือข้อปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น "นะ" (ป้องกันภัย) และสิ่งที่ถักทอเป็นอย่างดี ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า "

อักขระลายพระทัตถ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระราชทานให้ กองเรือลำน้ำ นื่องในโอกาสเข้าฝ้กราบถวายทมิตาสักการะ เพื่อนำอักระประทับบนเหรียญที่ระลึก เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ตรามหาเดช หมายถึง ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรื่อง เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ ข้อความจากซ้าย - ไปขวา "ที่ระลึกสร้างพลับพลาที่ประทับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ" ข้อความด้านล่าง "พุทธศักราช 2563"

สำหรับจำนวนการสร้าง ลำดับ บูชา

เนื้อทองคำลงยา (น้ำหนัก 23 กรัม) สร้างจำนวน 39 เหรียญ ราคา 54,999 บาท
เนื้อทองคำ (น้ำหนัก 23 กรัม) สร้างจำนวน 99 เหรียญ ราคา 49,999 บาท
เนื้อเงินหน้ากากทองคำ สร้างจำนวน 499 เหรียญ ราคา 9,999 บาท
เนื้อนวโลหะหน้ากากทองคำ สร้างจำนวน 499 เหรียญ ราคา 8,999 บาท
เนื้อเงินลงยา สร้างจำนวน 999 เหรียญ ราคา 2,499 บาท
เนื้อเงินบริสุทธิ์ สร้างจำนวน 1,999 เหรียญ ราคา 1,999 บาท
เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน สร้างจำนวน 999 เหรียญ ราคา 1,299 บาท
เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 1,999 เหรียญ ราคา 799 บาท
เนื้อทองแดงผิวไฟ สร้างจำนวน 9,999 เหรียญ ราคา 199 บาท
เนื้อทองแดงรมดำ สร้างจำนวน 9,999 เหรียญ ราคา 199 บาท
พระรูปหล่อทรงบัลลังก็เนื้อทองเหสีองรมคำ สูง 9 นิ้ว สร้างจำนวน 99 องค์ ราคา 7,999 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นาวาเอก ไพฑูรย์ ปานปลอด โทร 081-449-9272 นาวาโท ธนรบ มณีวรรณ โทร. 086-398-4654 ว่าที่ นาวาโท อนสรนาวีแสงสินชัย โทร. 081-295-7816 นาวาตรี เอกศักดิ์ ขจรเนติยุทธ โทร.080-233-6599 Link : https://lin.ee/2rUlb6s หรียญพระเจ้าตากสิน

โดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาปูเจ้าสมิงพราย ชื่อบัญชี "กองทุนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กลน." หมายเลขบัญชี "003-2-65903-2"

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กองเรือลำน้ำจัดสร้าง เหรียญที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "รุ่นป้องกันภัย"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง