Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 2563

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค วัดโมลีโลกยารามแชมป์-อุบาสิกา2คน

22 มี.ค. 2563 - 11:19 น.

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค

วัดโมลีโลกยารามแชมป์-อุบาสิกา2คน

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค - เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2563 ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปีพ.ศ.2563 ตั้งแต่ระดับป.ธ.7 ถึง ระดับป.ธ.9 และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับฆราวาส คือ ประโยคบาลีศึกษา (บ.ศ.) ระดับชั้น 7-9 และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค

มีพระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว

ขณะเดียวกันจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการตรวจข้อสอบบาลีฯ ดังกล่าวในปีนี้ มีคณะกรรมการตรวจข้อสอบเดินทางมาจากทั่วประเทศรวมกว่า 600 รูป

ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการในการคัดกรองกรรมการทุกรูปโดยได้ขอความร่วมมือจากร.พ.สงฆ์ ตรวจวัดไข้กรรมการทุกรูป พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยด้วย โดยคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ พระภิกษุ-สามเณร รวมไปถึงญาติโยมที่มารอฟังประกาศผลสอบ ต่างให้ความร่วมมือกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างพร้อมเพรียง

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค

จนกระทั่งคณะกรรมการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงตรวจทานความถูกต้องจนเสร็จเรียบร้อย พระพรหมโมลี ประกอบพิธีสวดมนต์ ต่อจากนั้นกล่าวอนุโมทนาคณะกรรมการตรวจข้อสอบเสร็จ

ทั้งนี้ พระพรหมโมลีกล่าวขอบคุณกรรมการตรวจข้อสอบบาลีที่ทำหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 10-14 มี.ค. พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าสำนักเรียน และเจ้าคณะภาคไปรับผลการสอบบาลีได้ที่สำนักงานแม่กองบาลี สนามหลวง วัดปากน้ำฯ ในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค

จากนั้นเวลา 14.30 น. พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ในฐานะรองเลขานุการแม่กองบาลีฯ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านชั้นประโยคป.ธ.7 มีสำนักเรียนส่งเข้าสอบ 544 รูปสอบได้ 144 รูป

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สัมมาปัญโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด ปากน้ำฯ ในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีฯ เป็นผู้ประกาศผลสอบประโยค 8 มีสำนักเรียนส่งสอบ 500 รูป มีผู้สอบได้ 69 รูป

สำหรับผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ผลปรากฏว่ามี พระภิกษุ-สามเณรสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 จำนวน 63 รูปเทียบกับผลสอบเมื่อปี 2562 ที่มีผู้สอบได้ป.ธ.9 จำนวน 40 รูป เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23 รูป

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค

ในปีพ.ศ.2563 มีสามเณรที่สอบได้ป.ธ.9 จำนวนทั้งสิ้น 13 รูป ขณะเดียวกันวัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณรสอบได้ป.ธ.9 มากที่สุด ลำดับที่ 1 สอบได้ 8 รูป คือ วัดโมลีโลกยาราม, ลำดับที่ 2 สอบได้ 5 รูป คือ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี และลำดับที่ 3 สอบได้ 3 รูป คือ วัดสร้อยทอง และวัดจองคำ จ.ลำปาง

สำหรับสามเณรที่สอบได้ป.ธ.9 ประจำปี 2563 จำนวน 13 รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น นาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ ป.ธ.9 มี ผู้เข้าสอบ 347 รูป สอบได้ 63 รูป, ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ 500 รูป สอบได้ 69 รูป, ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ 544 รูป สอบได้ 144 รูป, ป.ธ.6 มี ผู้เข้าสอบ 755 รูป สอบได้ 300 รูป,

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค

อุบาสิกา น.ส.ประสงค์ สมน้อย

ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค

น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล

ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ 854 รูป สอบได้ 246 รูป, ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ 1,581 รูป สอบได้ 331 รูป, ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ 3,636 รูป สอบได้ 668 รูป และป.ธ.1-2 มีผู้ เข้าสอบ 12,471 รูป สอบได้ 852 รูป รวมผู้เข้าสอบ 20,688 รูป สอบได้ 2,673 รูป

นอกจากนี้ ยังมีคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสิกาสอบผ่านบาลีศึกษา 9 เทียบเท่ามหาเปรียญ 9 ประโยค รวม 2 ท่าน จากการส่งสอบ 9 คน คือ

น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล สำนักเรียนวัดสามพระยา และน.ส.ประสงค์ สมน้อย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ผลสอบบาลีเปรียญ9ประโยค วัดโมลีโลกยารามแชมป์-อุบาสิกา2คน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง