Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. 2563

หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร วัดศรีสุข กันทรวิชัย

25 มี.ค. 2563 - 08:42 น.

หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร

วัดศรีสุข กันทรวิชัย

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร วัดศรีสุข กันทรวิชัย - พระครูสิริสุขวัฒน์ หรือ หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุข และอดีตเจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต 1 ต.หไศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ด้วยเป็นพระเถระที่เป็นแบบอย่างปฏิบัติตนตามแนวคำสอน รวมทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง

เกิดในสกุล เหล่าทับ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2469 ที่บ้านเลขที่ 8 บ้านศรีสุข ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม บิดา-มารดา ชื่อ นายสายและนางเคน เหล่าทับ ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

อายุ 21 ปี ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดสระทอง ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย มีพระอธิการชม โสภโณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการจุลฬา เขมิโก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการเสาร์ สิริจันโท เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า คัมภีโร แปลว่า ผู้มีความสุขุมรอบคอบ

หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร วัดศรีสุข กันทรวิชัย

เดินทางไปเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระปริยัติธรรม ในปี พ.ศ.2495 จึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เรียนพระปริยัติธรรมควบคู่กันไปกับการเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยพระมหาโชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9 และพระอุดมวิชาญาณ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เป็นครูสอนกัมมัฏฐาน

ครั้นเมื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐานจนแตกฉานแล้ว ยังศึกษาเพิ่มเติมวิชาแพทย์แผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จบหลักสูตรสาขาเภสัชกร และสาขาเวชกร โดยคาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมารักษาโรคภัยไข้เจ็บญาติโยมในชนบทที่ห่างไกล

ในปี พ.ศ.2504 เดินทางกลับมาตุภูมิเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุข ช่วงนั้น หลวงปู่เสาร์พระพี่ชายของท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสุข

นอกจากจะศึกษาวิทยาคมจากหลวงพ่อเสาร์ ยังได้ช่วยงานปกครองและพัฒนาวัดแห่งนี้ เจริญรุ่งเรืองทุกด้าน

ด้วยมีวัตรปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา หลังจากหลวงพ่อเสาร์ มรณภาพ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสุขก็ว่างลง

ในปี พ.ศ.2514 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุข เป็นพระอุปัชฌาย์ และเจ้าคณะตำบลศรีสุข ตามลำดับ ระหว่างนั้นได้เข้ารับการอบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค ผ่านการอบรมหลักสูตรความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และอบรมพระปริยัตินิเทศก์ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับกุลบุตรเข้าสู่ร่มพระธรรมวินัยและความผาสุกของชุมชน

จนถึง พ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูสิริสุขวัฒน์

พ.ศ.2526 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท และ พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิม

นอกจากนี้ ยังเป็นพระนักพัฒนา ตลอดเวลาที่ปกครองวัดศรีสุข ทำให้วัดแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังปรับปรุงภายในวัดให้มีความร่มรื่นสวยงาม ปลูกไม้ประดับร่มรื่นเต็มวัด ทำให้ทั่วบริเวณมีแต่ความสงบวิเวกเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติ

ตลอดชีวิตวัตรปฏิบัติดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือ การเดินจงกรมและนั่งสมาธิทุกวัน

ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 6 มี.ค.2563 ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ ด้วยโรคปอดบวมน้ำข้างขวาและลิ่มเลือดอุดตันหัวใจ ที่กุฏิวัดศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สิริอายุ 94 ปี พรรษา 74

เชิด ขันตี ณ พล

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร วัดศรีสุข กันทรวิชัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง