Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 2563

พระเทพกิตติรังษี วัดธาตุ จ.ขอนแก่น

7 พ.ค. 2563 - 10:28 น.

พระเทพกิตติรังษี

วัดธาตุ จ.ขอนแก่น

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

พระเทพกิตติรังษีวัดธาตุ - วันศุกร์ที่ 8 พ.ค.2563 น้อมรำลึกครบรอบ 2 ปี มรณกาล “พระเทพกิตติ รังษี” (ทองสา วรลาโภ) หรือ “หลวงปู่สา”

เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง

มีนามเดิม ทองสา ปรีชาดิลก เกิดเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2473 ที่บ้านเลขที่ 61 หมู่ 4 บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น บิดา-มารดา ชื่อ นายดวงและนางอ่อน ปรีชาดิลก อายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ วันที่ 1 พ.ค.2493 ที่วัดโพธิ์กลาง ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองจ.ขอนแก่น โดยมีพระสารนาถธรรมาจารย์ วัดโพธิ์กลาง เป็นพระอุปัชฌาย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2496 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ พ.ศ.2510 สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค ที่สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2514 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส วัดยอดแก้ว บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ศ.2515 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พ.ศ.2522 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ศ.2525 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2528 ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ พ.ศ.2543 เป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2557 เป็นที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2504 สอบไล่ได้หลักสูตรประโยคครูมูล พ.ศ.2525 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค แผนกอบรมเป็นรุ่น ที่ 1 ของคณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2533 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระพุทธิสารสุธี พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชกิตติรังสี พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพกิตติรังษี

พ.ศ.2548 ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจริยศึกษา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีความชำนาญพิเศษในการสอนหนังสือ แสดงธรรม บรรยายธรรม รวมทั้งการพัฒนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การอบรมสั่งสอน ในแบบอย่างแบบแผนและแบบฉบับ ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา

งานเผยแผ่ พ.ศ.2535 ได้รับอาราธนาจากพุทธสมาคม เรือนจำและส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นวิทยากรบรรยายธรรม อบรมผู้ต้องขัง และเป็นวิทยากรบรรยายธรรมอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 4 กรมทหารราบที่ 8 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8

ด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์ ก่อตั้งศูนย์ชุมนุมหนุ่ม สาวพัฒนาบ้านทุ่ม สมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธตึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นประธานจัดหาสถานที่สร้างโรงเรียนนครขอนแก่น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธาตุ มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ผู้เรียนนักธรรม-บาลี โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา, มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นต้น

ช่วงบั้นปลายชีวิตมีอาการอาพาธบ่อยครั้งตามประสาคนวัยชรา

มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อเวลา 09.31 น. วันที่ 8 พ.ค. 2561 สิริอายุ 88 ปี พรรษา 68

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระเทพกิตติรังษี วัดธาตุ จ.ขอนแก่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง