logo

วันเสาร์ ที่ 6 มิ.ย. 2563

หน้าแรก
อาชญากรรม ทุกทิศทั่วไทย
ประเด็นร้อน วิเคราะห์การเมือง
เกาะติดกระแสหุ้นและการเงิน อสังหาฯ ยานยนต์ ไอที-สมาร์ทโฟน
รอบโลก หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง นิวส์มอนิเตอร์ BBC Thai BBC Burmese ข่าวในพระราชสำนัก
ข่าวโควิด-19 เด่นออนไลน์ บันเทิง
กีฬาต่างประเทศ ไทยซอคเกอร์ เกมส์ - อีสปอร์ต ONE CHAMPIONSHIP
หวย ดวง
ข่าวทะลุคน วงล้อเศรษฐกิจ สดจากสนามข่าว ทิ้งหมัดเข้ามุม ชกไม่มีมุม ข่าวข้น คนเข้ม บ.ก. ตอบจดหมาย วิทยาการ คอลัมน์พระเครื่อง ข่าวสดทีวีไกด์ ยานยนต์
คลิปฮอต
บิวตี้ อิ่มอร่อย ท่องเที่ยว
เคล็ดลับการเงิน ลงทุนเรื่องง่าย รีวิวผลิตภัณฑ์

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ

18 พ.ค. 2563 - 10:40 น.

บำเพ็ญกุศล อดีตเจ้าอาวาส

‘วัดนาควัชรโสภณ’ ทำบุญ

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ - เมื่อวันอังคารที่ 12 พ.ค.2563 เวลา 07.30 น. จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบูรพชน บุพการี ที่วิหารจัตุรมุข โบราณสถานวัดช้าง หรือ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และบำเพ็ญกุศลอุทิศ พระครูนาควัชราธร (วิชัย ปสันโน) ครบรอบ 34 ปี มรณภาพ อดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัด

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ

โดยพระราชญาณปรีชา ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่านฆราวาส โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีครั้งนี้

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ

พิธีบำเพ็ญกุศจัดขึ้นบริเวณวิหารจัตุรมุขโบราณสถานวัดช้าง หรือวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลาง จุดธูปเทียนบูชาผู้ก่อสร้างเมืองกำแพงเพชร ผู้ก่อสร้างวัดช้าง พระภูมิ เจ้าที่ เทวาอารักษ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลวงพ่อขาว เจ้าหน้าที่นำอาราธนาเบญจศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ถวายสังฆทานอุทิศถวายพระสงฆ์ ผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าบังสุกุล และกรวดน้ำอุทิศถวายแก่บูรพชน บุพการี

จากนั้นทั้งหมดมายังศาลาอเนกประสงค์ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ พระครูนาควัชราธร (หลวงพ่อวิชัย ปสันโน) จนถึงเวลา 09.00 น. ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร เป็นเสร็จพิธี

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ

วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) พระอารามหลวง ชั้นตรี ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มีเนื้อที่ 62 ไร่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2513 ผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2513 โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) เป็นประธานสงฆ์

วัดนาควัชรโสภณได้รับการยกย่องให้เป็นวัดอุทยานการศึกษา และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ.2538

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ

ในปีพุทธศักราช 2539 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดนาควัชรโสภณขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2539 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ยังความปลื้มปีติแก่บรรพชิตและปวงพสกนิกรชาวเมืองกำแพงเพชร

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ประทานชื่อจากวัดช้าง (เดิม) เป็น “วัดนาควัชรโสภณ” และกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2513 จึงนับได้ว่า “วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)” เป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย แห่งแรกในจังหวัดกำแพงเพชร

พระครูนาควัชราธร (วิชัย ปสันโน) อดีตเจ้าอาวาส เป็นพระสุปฏิปันโนตามแนว พระกัมมัฏฐานสายพระวิปัสสนาจารย์ ชาวจังหวัดกำแพงเพชรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ

นอกจากการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนโดยทั่วไป แล้ว ท่านยังจัดให้มีการเรียนการสอน พระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุ-สามเณร อีกด้วย ในขณะเดียวกัน พัฒนาด้านสาธารณูปการต่างๆ ภายในวัด อีกทั้งได้ขยายวัดและสำนักสงฆ์ออกไปสู่ตำบลและอำเภอต่างๆ อีกหลายแห่ง

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ

ด้านการคณะสงฆ์ พระครูนาควัชราธร ได้รับความเมตตาจากพระเถระผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์สนับสนุน อาทิ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, พระอริยเมธี (ปฐม อุดมดี) และ พระราชมุนี (โฮม โสภโณ) วัด ปทุมวนาราม ร่วมกับคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และอุบาสก อุบาสิกา ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างวัดและสำนักสงฆ์ขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอีกหลายแห่ง จนสามารถตั้งเป็นเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต)

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ

โดยพระครูนาควัชราธรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต) เป็นปฐม

วันที่ 12 พ.ค.2529 มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 56 ปี 3 เดือน

นับเป็นความสูญเสียของคณะสงฆ์กำแพงเพชร

โดย อาทิตย์ สุวรรณโชติ


เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่

บำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส ‘วัดนาควัชรโสภณ’ทำบุญ