Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค. 2563

หลวงพ่อมานิตย์  ลัทธคุโณ วัดราชคีรีหิรัญยาราม จ.พิษณุโลก : อริยะโลกที่ 6

1 มิ.ย. 2563 - 00:00 น.

หลวงพ่อมานิตย์ ลัทธคุโณ วัดราชคีรีหิรัญยาราม จ.พิษณุโลก : อริยะโลกที่ 6

หลวงพ่อมานิตย์ ลัทธคุโณ - วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย.2563 น้อมรำลึกครบรอบ 1 ปี มรณกาล “พระครูหิรัญประชามานิตย์” หรือ “หลวงพ่อมานิตย์ ลัทธคุโณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดราชคีรีหิรัญยาราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นพระเถระที่เสียสละต่อวงการคณะสงฆ์ ด้วยท่านให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อ พระภิกษุ-สามเณรในด้านการศึกษาบาลี และสาธารณูปโภค มีความเมตตาต่อญาติโยม ทำให้เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ยังเป็นพระนักพัฒนาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา ทั้งในวัตรปฏิบัติและปฏิปทา

อัตโนประวัติ มีนามเดิม มานิตย์ เปี่ยมศรี เกิดเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2501 ที่ ต.ในเมืออ.เมือง จ.พิษณุโลก บิดา-มารดา ชื่อ นายผิน เปี่ยมศรี และนางสุนีย์ ยิ่งเจริญ มีพี่น้องร่วมมารดา 4 คน

ชีวิตในวัยเยาว์ ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนในหมู่บ้าน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ออกมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพทำนา-ทำไร่ ใช้ชีวิตฆราวาสเรื่อยมาตั้งแต่วัยหนุ่ม กระทั่งอายุย่างเข้าสู่วัยกลางคน เกิดความเบื่อหน่ายทางโลก จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2535 ที่วัดศรีโสภณ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีพระครูสิริโสภณ วัดศรีโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูปลัดสุทัศน์ กิตติทัตโต วัดศรีโสภณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาวิเชียร วชิรปัญโญ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พ.ศ.2556 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดราชคีรีหิรัญยาราม

ได้รับมอบหน้าที่งานด้านบริหารวัดให้รับผิดชอบ ตั้งแต่งานการปกครองพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด งานด้านการศึกษาปริยัติธรรม งานสาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ ภายในวัด

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2544 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอรัญญวาศรีคีรีบรรพต ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ.2549 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชคีรีหิรัญยาราม จ.พิษณุโลก และได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดราชคีรีหิรัญยาราม ในปีเดียวกัน ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2550 ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูสังฆรักษ์” ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นราช ในพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2552 ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูปลัด” ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นราช ในพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2557 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ที่พระครูหิรัญประชามานิตย์

เมื่อครั้งรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชคีรีหิรัญยาราม ก่อสร้างวิหารพุทธธรรม หอฉันหอสวดมนต์ กุฏิ โรงครัว ห้องน้ำ ที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม อีกทั้งบูรณะเสนาสนะต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามดังเดิม ซึ่งท่านได้ออกแบบเองทั้งหมด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดให้เป็นจุดชมวิว เพื่อรองรับคณะศรัทธาจากประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะขอพร

อีกทั้งยังสร้างวัดป่าสามัคคีธรรมที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ควบคู่กันไปกับการพัฒนาวัด

ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย.2562 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.พิษณุโลก ด้วยโรคมะเร็งต่อม น้ำเหลือง

สิริอายุ 62 ปี พรรษา 25

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ หลวงพ่อมานิตย์  ลัทธคุโณ วัดราชคีรีหิรัญยาราม จ.พิษณุโลก : อริยะโลกที่ 6
ข่าวที่เกี่ยวข้อง