Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค. 2563

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

1 มิ.ย. 2563 - 00:51 น.

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ - เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

ตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ให้วัดและคณะสงฆ์เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชน

โดยมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม และประชาชนในเขต อ.กันทรวิชัย อ.เมือง และ อ.แกดำ จำนวนทั้งสิ้น 400 รูป/คน

นำโดย พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย และประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, พระโสภณพัฒนบัณฑิต รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน,

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม และ นายอำพร กุดแถลง รักษาการ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น

ทั้งนี้ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยรวมทั้งถุงยังชีพจำนวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มอบปัจจัยสมทบ 50,000 บาท พระธรรมรัตนดิลก รักษาการ เจ้าคณะภาค 9 และกรรมการมหาเถรสมาคมมอบปัจจัย 30,000 บาท ข้าวสาร 50 ถุง, พระเทพสิทธาจารย์ อนุเคราะห์แจกข้าว 300 กล่อง เป็นต้น

พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการ ผอ.ฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามกล่าวรายงานว่า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย 1.จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

โดยศูนย์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม 2.มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 3.เพื่อให้บริการวัดและชุมชน ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับบรรยากาศการแจกถุงยังชีพพระภิกษุ-สามเณรทุกรูป พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปร่วมพิธี จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมหน้ากากอนามัย ภายในหอประชุมมีการจัดเก้าอี้นั่งเว้นระยะห่าง ตามมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

พระเทพสิทธาจารย์กล่าวถึงกิจกรรมนี้ ว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผล กระทบอย่างหนักต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมถึงพระภิกษุ-สามเณร ดังนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

จึงมีดำริให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ จากการระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร และประชาชน เป็นความร่วมมือของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ร่วมกับคณะสงฆ์มหาสารคาม เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สำหรับวัดมหาชัย ก่อนหน้านี้ได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับญาติโยม โดยร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ตั้งตู้ปันสุขแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ที่บริเวณด้านหน้าวัด พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนที่มาหยิบสิ่งของไปแต่พอดี เพื่อแบ่งปันเผื่อแผ่คนอื่นที่มาทีหลัง เพราะคนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนเราเช่นกัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

“ช่วงนี้ขอให้พระภิกษุ-สามเณร รวมทั้งญาติโยมอย่าประมาท ต้องระมัดระวังตัว เคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอาทิ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ใช้มือที่ไม่ได้ล้างสัมผัสใบหน้า กินอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ผู้คนหนาแน่น เบียดเสียด และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

เมื่ออยู่ในที่ที่มีคนแออัด หลีกเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น หากมีอาการไอจาม ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง สังเกตอาการ หากมีไข้สูง 37.5 องศาขึ้นไปมีอาการไอแห้งหายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์” เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามกล่าว

เชิด ขันตี ณ พล

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ศูนย์ช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง