อายุวัฒนมงคล100ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

มงคลข่าวสด

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ในการครองสมณเพศของ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” (ปวง ธัมมปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา สาธุชนต่างประจักษ์ในผลงานและคุณสมบัติ ต่างๆ เป็นที่ยกย่องเชิดชูมากมาย

เป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัตร น่าเลื่อมใส ศรัทธา รับภารธุรการพระศาสนามายาวนาน

ปัจจุบัน สิริอายุ 99 ปี พรรษา 78 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6, เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

จะเจริญอายุ 100 ปี ในวันอังคารที่ 11 ก.ค.2560 นี้

มีนามเดิมว่า ปวง วงศ์เรือง เกิดเมื่อ วันพุธที่ 11 ก.ค.2460 ที่บ้านสางเหนือ ต.สาง อ.เมือง จ.พะเยา

สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านสาง ต.บ้านสาง ก่อนเข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.2475 ที่พัทธสีมาวัดสางเหนือ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีเจ้าอธิการตื้อ ธัมมวังโส วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.พะเยา เป็นพระอุปัชฌาย์

จากนั้นมุ่งศึกษาพระปริยัติ พ.ศ.2476 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท จากสำนักศาสนศึกษาวัดสางใต้ อ.เมือง จ.พะเยา

อายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท ที่พัทธสีมาวัดสางเหนือ จ.พะเยา มีเจ้าอธิการตื้อ ธัมมวังโส วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.พะเยา เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปวง ธัมมวโร วัดศรีบุญเรือง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระตุ้ย ญาณรังสี วัดสันกว๊าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบทแล้วตั้งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มกำลัง พ.ศ.2483 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.และด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า แสวงหาความรู้ ได้เข้าเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พ.ศ.2487 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค

มีความสามารถพิเศษ ถือเป็นพรสวรรค์ส่วนตัว อันเป็น เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาแห่งล้านนาตะวันออก ในการอ่านเขียนภาษาล้านนา การออกแบบแปลนพระอุโบสถ กุฏิ วิหารแบบล้านนา และศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนาอย่างแตกฉาน สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นข้อมูลใช้สร้างคุณประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนได้อย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ ปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนพระภิกษุ-สามเณร ให้ทุนการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย ปรากฏผลงานนับไม่ถ้วน ล้วนแต่สร้างประโยชน์ อันทรงค่ามหาศาลแก่ชาวเมืองพะเยาและแผ่นดินล้านนาตะวันออก

เกียรติภูมิแห่งความดี ทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูมากมาย อาทิ พ.ศ.2526 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พ.ศ.2538 ได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัย นเรศวร

พ.ศ.2540 ได้รับเข็มและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์ มรดกไทยดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา พ.ศ.2490 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2512 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พ.ศ.2521 เป็นเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

พ.ศ.2526 เป็นรองเจ้าคณะภาค 6 พ.ศ.2542 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2499 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณธรรมมุนี พ.ศ.2524 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิโสภณ

พ.ศ.2532 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิสุทธิเวที

พ.ศ.2537 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวิมลโมลี

พ.ศ.2551 ได้เข้ารับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

สําหรับกำหนดการงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ วันอังคารที่ 11 ก.ค.2560

เวลา 06.30 น. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 99 รูป

เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน

เวลา 10.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เดินทางมาถึงบริเวณพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประกอบพิธี ถวายน้ำสรงพระราชทาน แด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

– พระมหาเถรานุเถระเจริญชัยมงคลคาถา

– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานสัมโมทนียกถา

– พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ๆ ทั้งนั้นอนุโมทนา

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา 12.00 น. แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.30 น. มอบทุนการศึกษา เป็นเสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือร่วมมุทิตาสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน

บทความก่อนหน้านี้ฉลองวิวาห์เลือด! เจ้าบ่าวรัว‘อาก้า’ขึ้นฟ้า แต่พลาด ยิงถูกช่างภาพบาดเจ็บ (คลิป)
บทความถัดไปรื้อคดีทนายแสบ! ฮุบเงินเยียวยา5ล. ครอบครัวน้องบีม ลุยสู้กลับ-ฟ้องแพ่ง