Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 เม.ย. 2563

ผบ.พล.ร.9 ให้คำมั่น จะดูแลน้องใหม่ผลัด 2 ดีที่สุด

2 พ.ย. 2561 - 15:34 น.

ผบ.พล.ร.9 ให้คำมั่น จะดูแลน้องใหม่ผลัด 2 ดีที่สุด

พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 ทักทายน้องๆทหารใหม่ผลัด 2/2562 ที่เข้ามารายงานตัว ที่กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ โดยมีบรรดาญาติมาส่งและดูสภาพความเป็นอยู่ในค่ายทหารโดย ผบ.พล.ร.9 ให้ความมั่นใจว่าจะให้การดูแลทหารใหม่ อย่างดีที่สุด

พล.ต.ฐกัด กล่าวว่าปีนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.มีนโยบายให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ให้เป็น "ทหารต้นแบบ ในอนาคต" มีระเบียบวินัย พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วยทหาร จึงให้หน่วยทหารจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุดในการรับทหารใหม่ผลัด 2/2561 ที่มารายงานตัวเข้าประจำการระหว่าง 1 - 4 พ.ย.2561 จะมีการแบ่งสรรเข้ารับการฝึก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่

โดยญาติและครอบครัว จะได้ร่วมสังเกตการณ์ เห็นกรรมวิธีทหารใหม่ในทุกขั้นตอน และเป็นครั้งแรก ที่เปิดให้ญาติและผู้ปกครอง ได้เข้าชมที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย ระบบการรักษาพยาบาล อย่างละเอียด พร้อมอธิบายกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม รวมทั้ง สิทธิและสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวทหารใหม่ ตลอดจนขอให้ญาติของทหารใหม่มั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรของท่านให้ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด

สำหรับกองพลทหารราบที่ 9 ถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งในปีนี้จะมีทหารกองประจำการประจำปี 2561 ผลัดที่ 2 สังกัดกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว จันทบุรี จ.อุดรธานี หนองคาย สุรินทร์และ ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,061 นาย


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ผบ.พล.ร.9 ให้คำมั่น จะดูแลน้องใหม่ผลัด 2 ดีที่สุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง