Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 25 ก.พ. 2563

“สนร.บรูไน” จัดประชุมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทย

20 ม.ค. 2562 - 15:55 น.

“สนร.บรูไน” จัดประชุมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทย

“สนร.บรูไน” จัดประชุมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทย - เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เปิดเผยว่า สนร.บรูไนได้จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน ที่ Brunei river cruise โดยมีอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน เข้าร่วมประชุม 40 คน

“สนร.บรูไน” จัดประชุมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทย

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทย” ของ สนร.บรูไน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครแรงงาน ได้มีความรู้ มีทักษะด้านแรงงานเพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน ให้สามารถช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนในการประชุมดังกล่าว สนร.บรูไน ได้บรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน เกี่ยวกับนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 การขยายตลาดแรงงาน แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติในประเทศบรูไน และการเตรียมการจัดฝึกอาชีพให้แก่แรงงานไทยในบรูไน เป็นต้น

อีกทั้งในการประชุมดังกล่าว อาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทำให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แรงงานไทยในประเทศบรูไนได้เป็นอย่างดีติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ “สนร.บรูไน” จัดประชุมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง