Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 2563

รมว.แรงงาน เยี่ยมสถาบัน SLV Mannhiem - รองรับอุตสาหกรรม 4.0

1 ก.พ. 2562 - 12:30 น.

 

รมว.แรงงาน เยี่ยมสถาบัน SLV Mannhiem

รองรับอุตสาหกรรม 4.0

รมว.แรงงาน - “บิ๊กอู๋”พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน และคณะเยี่ยมชม สถาบัน SLV Mannhiem พัฒนาบุคลากรงานเชื่อมรองรับอุตสาหกรรม 4.0 พัฒนาแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 “บิ๊กอู๋”พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ เยี่ยมชมและประชุมหารือระหว่างกระทรวงแรงงานกับสถาบันการเชื่อม SLV Mannhiem สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่สถาบันการเชื่อม SLV Mannhiem สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โอกาสนี้ รมว.แรงงาน และคณะได้ศึกษาดูงานและหารือประเด็นสำคัญกับ Mr.Michael Schubert,Education Manager,SLV Mannhiem เกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานเชื่อมรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ระบบการรับรองความรู้ความสามารถด้านงานเชื่อมของเยอรมัน การจัดรูปแบบการฝึกและการทดสอบของเยอรมัน ความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการทบทวนการฝึก การฝึกครูฝึกตามมาตรฐานเยอรมัน และศึกษาดูงานรูปแบบการจัดผังโรงฝึกงาน เป็นต้น

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศกับสถาบันการเชื่อม SLV Mannhiem สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการพัฒนาบุคลากรด้านงานเชื่อมจำนวน 80 คน โดยฝึกอบรบที่เยอรมนี 24 คน และฝึกอบรมที่ไทย 56 คน

โดยเฉพาะหลักสูตรพัฒนาครูฝึกซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาแรงงานด้านงานเชื่อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละกว่า 3,000 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศต้นแบบของอุตสาหกรรม 4.0 ที่นำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้กับอุตสาหกรรม

ซึ่งจะเป็นผลดีกับกระทรวงแรงงานที่จะได้เตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมที่สามารถนำมาประยุกต์ในการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศไทยได้ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมเครือข่ายในการดำเนินงานต่อไป

สำหรับสถาบันการเชื่อม SLV Mannhiem ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 50 คน และมีหลักสูตรการสอนให้ครูผู้สอนจำนวนมาก ทั้งจากระบบอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย มีวัสดุอุปกรณ์อย่างครอบคลุมในเกือบทุกสาขาของเทคโนโลยีการเชื่อม

ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้นำประสบการณ์มาพัฒนาศักยภาพแรงงานโดยเฉพาะงานเชื่อมของศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการในการฝึกอบรม ทดสอบด้านงานเชื่อมที่ได้ผ่านการรับรองหน่วยงานให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้อนุญาตจากสถาบันการเชื่อมสากล สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี พร้อมรองรับการพัฒนาแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในพื้นที่อีอีซีและเศรษฐกิจพิเศษ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

รมว.แรงงาน ฝากคนงานไทยในมันไฮม์ เก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาประเทศ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รมว.แรงงาน เยี่ยมสถาบัน SLV Mannhiem - รองรับอุตสาหกรรม 4.0
ข่าวที่เกี่ยวข้อง