คลอดแล้ว!! ระเบียบ มท.ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของอปท.


บทความก่อนหน้านี้โอซีซีปรับระบบหลังบ้านโฉมใหม่ SAP S/4HANA เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
บทความถัดไปอนค. ยึดหลักนายกฯ ต้องเป็นส.ส. “ปิยบุตร” ปลุกคนไทยใช้สิทธิค้าน “คนนอก-ทหาร”