Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 5 มิ.ย. 2563

สถ.กำชับ อปท. ดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค

7 มิ.ย. 2562 - 12:08 น.

สถ.กำชับ อปท. ดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค

ดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค - เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบันว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 22,203 ราย อัตราป่วย 33.61 ต่อประชากรแสนคน มากกว่าปี พ.ศ. 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน 2 เท่า มีผู้เสียชีวิต 28 ราย อัตราป่วยแล้วเสียชีวิต ร้อยละ 0.13

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่า ภาคใต้ มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 44.08 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง 41.32 ภาคตะวันออก 34.62 และภาคเหนือ 21.52 ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 119.17 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี (46.83) และอายุ 0 - 4 ปี (44.46) ตามลำดับ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ กรมฯ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ราชการ และศาสนสถาน ให้ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค

โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานป้องกันโรคดังกล่าว และให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น พิจารณาจัดกิจกรรม Big Cleaning Week ทุกสัปดาห์แรกของเดือนตลอดทั้งปี เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งบริเวณภายในและภายนอกหน่วยงาน เก็บภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และ ภาชนะเก็บน้ำ ต้องมีฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่

รวมทั้ง เน้นย้ำพี่น้องประชาชนว่า หากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้องด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สถ.กำชับ อปท. ดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค
ข่าวที่เกี่ยวข้อง