กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือ ปชช.ประสบภัยแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือ ปชช.ประสบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีคำสั่งที่ 931/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หลังจากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2561 ถึงกลางเดือน ส.ค. 2562 ประกอบกับในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 2562 มีฝนตกน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2562/2563 ได้อย่างรวดเร็วเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การสนับสนุน ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร้องขอ

โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2666-7000 กด 1 หรือหมายเลข 09-5949-7000 ตั้งแต่เวลา 08.30-2.00 น. ทุกวัน จนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ภัยแล้ง หรือแจ้งผ่านระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ทาง 1310.dgr.go.th

บทความก่อนหน้านี้เมเจอร์จัดแพ็กเกจแอนนิเมชั่นญี่ปุ่น
บทความถัดไปเปิดใจสองนักเตะเหรียญทองซีเกมส์ ที่เคยพาฟุตบอลทีมชาติไทยสร้างตำนาน