Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 31 ต.ค. 2563

ฝันใกล้เป็นจริง มท.ไม่อุทธรณ์คดีไทยพลัดถิ่นจ.ตาก 351 คน ยื่นฟ้อง พร้อมออกบัตรคนไทยให้

23 ต.ค. 2560 - 18:13 น.

กรณีคนไทยพลัดถิ่น 351 คน ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยจาก อ.แม่สอด และอ.แม่ระมาด จ.ตาก ยื่นฟ้อง รมว.มหาดไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ,คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ,ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และอธิบดีกรมการปกครองผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ต่อศาลปกครองกลาง กรณีไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 351 คนโดยไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่5) พ.ศ.2555 และไม่ถูกต้องชอบธรรมกับประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่แม่สอด-เมียวดี จ.ตาก ส่งผลกระทบต่อสิทธิในสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่ จ.ตากทั้งหมด ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

โดยศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการคนไทยพลัดถิ่น ที่ไม่รับรองคนไทยพลัดถิ่น เป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงสั่งให้ดำเนินการเพิ่มชื่อคนไทยพลัดถิ่นเหล่านี้ เข้าในทะเบียนราษฎร์แบบคนไทย โดยถือว่าเป็นคนไทยด้วยการเกิด เนื่องจากคนไทยพลัดถิ่นเหล่านี้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไข ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 เนื่องจากมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันชัดเจนถึงความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่เคยเสียดินแดน ไปเมื่อปีพ.ศ.2411 พร้อมให้เพิกถอนมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ 0309.1/15143 ลงวันที่ 29 ก.ย.2557 ที่ไม่ให้การรับรองการเป็นคนไทยพลัดถิ่น แก่ผู้ฟ้องคดี 351 คน ส่วนบุตรให้ถือเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีสัญชาติไทยโดยการเกิด บุตรของคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งได้สัญชาติไทยดังกล่าว ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย เว้นแต่บุตรผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานะ ทางทะเบียนราษฎร ให้แก่บุตรของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวด้วย
ความคืบหน้าวันที่ 23 ต.ค. นายสุรพงษ์ กองจันทึก หัวหน้าคณะทำงานช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่น สภาทนายความ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4 ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน คือภายในวันที่ 13 ต.ค. 2560 มีผลให้คดีถึงที่สุด ส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในการเพิ่มชื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนและออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบคนไทยให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 351 คน

นายสุรพงษ์กล่าวต่อว่า นายบรรจบ จันทรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่า กำลังเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางโดยตรวจสอบสถานะปัจจุบันของคนไทยพลัดถิ่นทั้ง 351 คน เนื่องจากมีบางคนเสียชีวิตไปแล้ว หลายคนก็ได้สัญชาติไทยไปแล้วด้วยวิธีการตามข้อกฎหมายอื่น ซึ่งต้องตรวจละเอียดว่าได้รับการถ่ายรูปทำบัตรประชาชนไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนคนที่เหลือจะต้องให้อำเภอและจังหวัดจัดทำแก้ไขข้อมูลในส่วนต้นทางให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เข้าระบบออกเลข 13 หลักแบบคนไทยในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร์ให้ คาดว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเดือนต.ค. เพื่อให้คนไทยพลัดถิ่นเหล่านี้สามารถเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ และจัดทำบัตรประจำตัวแบบคนไทยได้ภายในต้นเดือนพ.ย. 2560

นายสุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากคนไทยพลัดถิ่น 351 คนนี้แล้ว ยังมีคนไทยพลัดถิ่นที่ยื่นเรื่องรอการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นอีกจำนวนมาก รวมทั้งคนที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องอีกไม่น้อย เมื่อคำพิพากษาของศาลปกครองกลางถึงที่สุด จะเป็นบรรทัดฐานในการได้สัญชาติไทยของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจากอ.แม่สอดและอ.แม่ระมาด จ.ตาก อีกนับพันคน รวมทั้งลูกหลานของคนเหล่านี้ด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ฝันใกล้เป็นจริง มท.ไม่อุทธรณ์คดีไทยพลัดถิ่นจ.ตาก 351 คน ยื่นฟ้อง พร้อมออกบัตรคนไทยให้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง