พัทลุง เปิดเรียนวันเดียวสั่งปิดทันที มาตรการเข้มหลังปีใหม่ ต้องตรวจผลโควิดก่อนเข้าทำงาน ป้องโอมิครอนระบาด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 4 ม.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจังหวัดพัทลุงหวั่นเกิดการแพร่ระบาดติดเชื้อโรคโควิดเพิ่มหลังปีใหม่ ล่าสุดยังพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 39 ราย และยังไม่พบสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” โดยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง วางมาตรการเข้มขอความร่วมมือ ข้าราชการทุกหน่วยงานก่อนเข้าทำงานต้องมีผลตรวจโควิด และเป็นตัวอย่างให้กับภาคธุรกิจอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหลังเทศกาลปีใหม่ 2565

ช่วงเช้าที่ผ่านมา โรงเรียนระดับมัธยม 2 แห่งคือ โรงเรียนพัทลุงและโรงเรียนสตรีพัทลุง ในตัวเมืองพัทลุง เปิดเรียนออนไซด์ สลับชั้นเรียนเป็นวันแรกหลังปิดยาว แต่เมื่อเปิดเรียนได้แค่วันเดียวมีคำสั่งปิดทันที

โดยเฉพาะโรงเรียนพัทลุง ออกประกาศเรื่อง การปิดเรียนออนไซต์ – เปิดเรียนออนไลน์ ระบุว่า สถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ตามที่โรงเรียนได้ประกาศเปิดเรียนออนไซด์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่องการเปิดสถานศึกษาของโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนพัทลุง ในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา ของนักเรียนและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 38 ) และประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

เพื่อเป็นแนวให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยการเปิดสถานศึกษาหลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง หรือ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และเมื่ออยู่ในสถานการณ์ปกติให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์

ดังนั้นโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง จึงประกาศปิดโรงเรียน อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 และให้ครู สอนรูปแบบออนไลน์ตามปกติ และจะเปิดทำการเรียนการสอนออนไซต์ อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน