อุทกภัยคลี่คลาย! ชาวเสาไห้ ชวนเที่ยวตลาดน้ำโบราณ บ้านต้นตาล สัมผัสวิถีไทยวน “ของกิ๋นถูกปากของฝากถูกใจ๋”

23 ม.ค. 2565 - 18:18 น.

สระบุรี ชวนเที่ยวตลาดน้ำโบราณ บ้านต้นตาล อ.เสาไห้ ริมแม่น้ำป่าสัก นักท่องเที่ยว ร่มสัมผัสวิถีไทยวน “ของกิ๋นถูกปากของฝากถูกใจ๋” เพื่อสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรม จ.สระบุรี พร้อม นายธนวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.สระบุรี ร่วมเปิดตลาดน้ำโบราณ บ้านต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ภายหลังอุทกภัยได้คลี่คลายลง ตลาดน้ำโบราณ บ้านต้นตาลนี้ ปิดมานานร่วมสองเดือนจากอุทกภัยน้ำท่วม ตลาดน้ำโบราณบ้านต้นตาล เสาไห้ ริมแม่น้ำป่าสัก สระบุรี “ของกิ๋นถูกปากของฝากถูกใจ๋” ตลาดวิถีไทยวน ชมฟ้อนล้านนา ของกินของฝากมากมาย กับแม่ค้าแม่ค้าแต่งชุด ไท–ยวน

โครงการส่งเสริมตลาดวัฒนธรรม ตลาดน้ำโบราณบ้านต้นตาล เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเยี่ยวยาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน และผู้ประกอบการตลาดวัฒนธรรม

โดยภายหลังจากสถานการณ์ อุทกภัย คลี่คลาย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม สร้างความรัก ความสามัคคี ทำให้ชุมชนเข็มแข็ง คิดสำนึกรักท้องถิ่น

ทั้งเป็นการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดทางวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าของสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนและสังคมอยู่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

ชมพิพิธภัณฑ์เรือโบราณ นมัสการ หลวงพ่อสร้อย ชมจิตกรรมฝาผนังจากฝีมือ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ ชมชนบ้านต้นตาล สัมผัสวิถีชีวิตของชาว ไท-ยวน ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เหมือนยกเมืองเชียงแสนมาไว้ที่ตลาดต้นตาล ทอลองทอผ้าจากกี่ทอผ้าแบบดั้งเดิม ชมพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน ที่มีเรือโบราณที่ใช้ในลุ่มน้ำป่าสักสมัยก่อน มากกว่า ถึง 25 ลำ เข้าสักการะหลวงพ่อองค์ดำที่ แกะสลักจากหินดำทั้งองค์ พระพุทธรูปที่งดงาม

ทั้งนี้ ตลาดน้ำโบราณบ้านต้นตาล เปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 098-447 4499

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อุทกภัยคลี่คลาย! ชาวเสาไห้ ชวนเที่ยวตลาดน้ำโบราณ บ้านต้นตาล สัมผัสวิถีไทยวน “ของกิ๋นถูกปากของฝากถูกใจ๋”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง