Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.ย. 2563

"ทหารพราน นาวิกโยธิน" ซ้อมเข้ม ก่อนลงพื้นที่รักษาความมั่นคงชายแดนไทย

11 ก.พ. 2561 - 11:45 น.

ปัจจุบันมี น.อ.ชวเลิศ เลขะวัฒนะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน (ผบ.ทพ.นย.) หน่วยทหารพราน “นาวิกโยธิน ก่อตั้งขึ้นช่วงปี 2520-2521 ระหว่างนั้นประเทศไทยถูกภัยคุกคามอย่างหนักจากพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย

โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อตามแนวชายแดนไทย ฝ่ายความมั่นคงจึงได้คิดแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นคงแนวชายแดนไทย ในขณะนั้น คือ การปิดกั้นและควบคุมชายแดน ,คุ้มครองประชาชนตามแนวชายแดน , การปฏิบัติการทางทหารเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม และการตอบโต้การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม ในสถานการณ์ขณะนั้น กำลังทหารหลักที่ถูกส่งไปปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ต้องเกาะติดอยู่กับพื้นที่ไม่สามารถนำกำลังกลับเข้าที่ตั้งหน่วย

เพื่อการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพ จึงเกิดแนวความคิดที่ว่าควรจะมีกำลังหน่วยหนึ่งเข้ามาแทนที่ทหารหลัก และกำลังหน่วยนั้นควรจะเป็นกำลังที่จัดจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นเพราะ “ไม่มีใครทราบปัญหาที่ทำให้เกิดเงื่อนไขได้ดีเท่ากับคนในพื้นที่นั้น

ทางที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2521 เรียกว่า “โครงการชุดปฏิบัติการพิเศษทหารพราน ชายแดนไทย” และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 โดยศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก 315 ( ศปก.ทบ.315 ) เป็นเจ้าของโครงการในการจัดตั้งครั้งแรกทำการฝึกที่ค่ายรบพิเศษที่ 9 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก 315 ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมบังคับบัญชา ได้มอบทหารพรานในส่วนของกองทัพเรือ คือทหารพรานนาวิกโยธิน ให้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ กองกำลังด้าน จันทบุรี –ตราด

การแต่งกายขณะนั้น แต่งกายชุดพรางในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นหน่วยรบแบบจรยุทธ ไม่มีที่ตั้งหน่วยที่แน่นอน เสบียงอาหารจะได้รับการสนับสนุนจากทหารหลักในพื้นที่ และต่อมาได้เปลี่ยนเครื่องแบบชุดลายพราง เป็นชุดดำเช่นเดียวกับทหารพราน ของกองทัพบก ยกเว้นหมวกยังคงใช้หมวก เบเร่ต์สีพราง เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของทหารพรานนาวิกโยธินทหารพรานนากโยธิน

สำหรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงจากการต่อสู้ เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ มาเป็นการป้องกันประเทศจึงทำให้หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินจำเป็นต้องขยายหน่วยให้เหมาะสม และสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพกำลังทหารพรานนาวิกโยธิน ประกอบด้วยกำลังพลประจำการ(เจ้าหน้าที่โครง)และกำลังพลอาสาสมัคร(อส.ทพ.)

1.กำลังพลประจำการ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่มาจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนมาจาก กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมการเงินทหารเรือ

2.อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ได้แก่ กำลังพลจากบุคคลทั่วไปที่อาสาสมัครเข้ามาทำการรบกับศัตรูของแผ่นดินด้วยความสมัครใจ มีความรักชาติ มีความเลื่อมใสและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเสียสละ

พร้อมที่จะอุทิศตนเข้ารับการฝึก ด้วยความสมัครใจ และปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงของชาติ ในระยะเวลาที่ไม่จำกัด แต่จะต้องปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบวินัยของทหาร และระเบียบ ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินที่ได้กำหนดไว้

ภารกิจ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่โครง และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินให้มีขีดความสามารถทำการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศตามแนวชายแดน ในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด

นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ช่วยเหลือประชาชนและองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ "ทหารพราน นาวิกโยธิน" ซ้อมเข้ม ก่อนลงพื้นที่รักษาความมั่นคงชายแดนไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง