สงขลา สวนสัตว์จัดลอยกระทงในดงเต่า ทำกระทงอาหาร เต่าหวาย-เต่าบัว ให้นักท่องเที่ยวลอยกระทงในคอกเต่า เพื่อให้เต่ากินเป็นอาหาร โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นอาหารเต่าทำเป็นกระทง

25 พ.ย. 66 – ที่ ส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลาน สวนสัตว์สงขลา ได้จัดให้มีการลอยกระทงในดงเต่าขึ้น เนื่องในเทศกาลลอยกระทงวันที่ 25 – 27 พ.ย.66 นายพิเชษฐ์ ทัปนวัชร์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลา ได้เปิดกิจกรรมลอยกระทงในดงเต่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการให้อาหารเต่าภายในส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมให้กับเต่าน้ำ

รายงานว่ากิจกรรมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย (ZERO Waste) กิจกรรมลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่มีการสืบสานวัฒนธรรมต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน โดยมุ่งเน้นการณรงค์ให้ใช้วัสดุจากรรรมชาติ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเพิ่มปริมาณขยะด้วย

สวนสัตว์สงขลานำวัตถุดิบที่เป็นอาหารของเต่าบัวและเต่าหวาย มารังสรรค์ให้เป็นกระทงอาหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและสืบสานประเพณีดังกล่าวด้วยจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติไปพร้อมกันด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน