กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมประชุม Global Wildlife Program 2023 Annual Conference จากผู้แทนกว่า 30 ประเทศ คุ้มครองสัตว์ป่าโลก ผลักดันโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง

28 พ.ย. 66 – นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรฯ ได้ร่วมเปิดการประชุม Global Wildlife Program 2023 Annual Conference ร่วมกับดร.อาเดรียน่า โมเรร่า ผู้แทนสำนักเลขาธิการ Global Environment Facility (GEF)

ซึ่งกระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) ในฐานะผู้จัดการโครงการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล โครงการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก หน่วยงานบริหารโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม (GEF Agency) องค์การระหว่างประเทศที่เป็นพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน 10 กว่าองค์กรจาก 30 ประเทศ เข้าร่วมโครงการ ที่โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นางชญานันท์ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอและเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดยโครงการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก ได้รับการพัฒนาขึ้นจากแผนงานการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี 38 ประเทศร่วมดำเนินโครงการเพื่อต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าและพืชป่า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า และสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ ผ่านโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

รองปลัดทส. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยกรมอุทยานฯ เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ GEF-5 (พ.ศ. 2554 – 2558) ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก และ GEF-6 (พ.ศ. 2558 – 2561) ในการดำเนินโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เน้นงาช้าง นอแรด เสือโคร่ง และตัวลิ่น และยังได้รับการอุดหนุนงบประมาณ GEF-8 (พ.ศ. 2565 – 2569) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนารายละเอียดกิจกรรมของโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ให้คณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกพิจารณาอนุมัติต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน