ยิ่งใหญ่แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “iRETREAT – JIVA Wellness” โปรแกรมการทำสมาธิเพื่อสุขภาพจิต ช่วยปรับสมดุลสุขภาพกาย-ใจ

จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโครงการ “iRETREAT – JIVA Wellness” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

คุณพรสรรค์ (กำลังเอก) พรประภา นายกสมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทยกับอีกบทบาทหน้าที่ของนักธุรกิจในนาม ประธานกรรมการ บริษัท นลินธร จำกัด ผู้ก่อตั้ง iRETREAT Group Private Sanctuary ได้ดำเนินการจัดโครงการ iRETREAT – Jiva Wellness Meditation ร่วมกับ Mr. Rishi Pal Chauhan, Jiva Ayurveda Group ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อายุรเวท จากประเทศอินเดีย

โครงการ iRETREAT – JIVA Wellness ก่อกำเหนิดมาจากความทุ่มเท ของ iRETREAT และ JIVA เพื่อช่วยปรับสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพใจ ผสมผสานภูมิปัญญาเหนือกาลเวลาของอายุรเวทเข้ากับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการทำสมาธิและการเจริญสติ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิด แต่เป็นความจริงที่มีชีวิตชีวาและนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เบื้องหลัง iRETREAT Group ได้ปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ด้วยความรักอันลึกซึ้ง ความเห็นอกเห็นใจอันไร้ขอบเขต และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะปลอบใจและเยียวยา จึงกลายเป็นตัวเร่งในการพัฒนาโปรแกรมการทำสมาธิ ที่มุ่งยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของจิตใจ ความคิดริเริ่มนี้ จุดประกายจากการแบ่งปันภูมิปัญญาและความรักในการทำสมาธิจากลูกชาย พระประพุทธ กำลังเอก สิ่งนี้เลยนำไปสู่การก่อตั้ง iRETREAT ในปี 2562 จากที่พักอาศัยส่วนตัวก่อนหน้านี้และพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่อันแสนอบอุ่นของ iRETREAT ได้ดึงดูดผู้คนที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจและความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการแสวงหาความสุขอย่างแท้จริง iRETREAT ได้กลายเป็นที่พึ่งสำหรับผู้รักการมีสติและการทำสมาธิ

ด้วยวิสัยทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของคุณพรสรรค์ (กำลังเอก) พรประภา และ Mr. Anthony Jude Tan Managing Director of Siam iRETREAT ซึ่งใช้ประโยชน์จากประสบการณ์วิชาชีพด้านสุขภาพแบบองค์รวมกว่า 18 ปี และความรักต่อการทำสมาธิ ได้รับการแต่งตั้งให้นำเสนอโมเดล iRETREAT ที่นับถือนี้ ในการดูแลโปรแกรมการทำสมาธิเพื่อสุขภาพจิต

สิ่งนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในเรื่องสุขภาพจิตทั่วโลก คำพูดที่ไพเราะสะท้อนถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาและความเงียบสงบของการทำสมาธิ มันแสดงถึงการก้าวกระโดดไปสู่การส่งเสริมความสงบภายในและการค้นพบตนเอง ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่จะบำรุงเลี้ยงไม่เพียงแต่จิตใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงร่างกายและจิตวิญญาณด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน