บรมราชาภิเษก : ในหลวง ร.10-พระราชินี เสด็จฯ พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณทหาร-ตำรวจ

18 ม.ค. 2563 - 20:28 น.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี และเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 10

พิธีสวนสนามใช้กำลังพลทหารและตำรวจทั้งสิ้น 39 กองพัน 10 กรม 6,812 นาย กรมยานยนต์ 6 กองพัน กำลังทางอากาศ ได้แก่ เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินรบ 37 ลำ และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เมื่อเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ก่อนเสด็จฯ ไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ต่อมาเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง (เปิดประทุน) ถึงลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงยืนบนรถยนต์พระที่นั่ง (เปิดประทุน) ทรงตรวจพลสวนสนามจากกองทหาร 3 เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำเสด็จฯ โดยรถราชองครักษ์ในพระองค์ เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ และธงชัยพระครุฑพ่าห์

พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) นำทหารและตำรวจถวายคำสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระพักตร์


“ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตายเพื่อเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละะอองธุลีพระบาทจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้าพระพุทธเจ้าจักดูแลช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนและจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ข้าพระพุทธเจ้าจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมของศาสนาและจริยธรรม ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาคำถวายสัตย์ปฏิญาณนี้ด้วยเกียรติยศของทหาร ตำรวจ ทั้งจักปฏิบัติตน ปฏิบัติภารกิจให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการ ตลอดไป….”

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า…

“ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารและตำรวจในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้ ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิตของทุก ๆ คน และขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ

ข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารตำรวจในวันนี้ ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน ขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นเสมอ ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง จงบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสามัคคี สวัสดีมีชัยโดยทั่วกัน”

หลังจากนั้นกำลังสวนสนามภาคอากาศ กำลังพลสวนสนามเดินเท้า วิ่ง กำลังพลสวนสนามโดยม้า และกำลังพลสวนสนามโดยยานยนต์ ได้สวนสนามผ่านหน้าพลับพลาที่ประทับ ใช้เวลาทั้งสิ้นราว 50 นาที

เมื่อเสร็จสิ้น กำลังพลทหารและตำรวจทุกเหล่าทัพ ร่วมกันขับร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบดนตรีดุริยางค์บรรเลง และเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ขณะขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บรมราชาภิเษก : ในหลวง ร.10-พระราชินี เสด็จฯ พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณทหาร-ตำรวจ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง