Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 เม.ย. 2563

ประชุมสภา : ฝ่ายค้านวอล์กเอาท์ตามนัด ปล่อยรัฐบาลเริ่มโหวตซ้ำงบประมาณ 2563 วาระ 2-3

13 ก.พ. 2563 - 11:57 น.

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท ในวาระ 2 และ 3 ซ้ำเป็นครั้งสอง แบบ "ไร้เงาฝ่ายค้าน" หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่ากระบวนการตรากฎหมายของสภาล่าง "ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ"

แม้ ส.ส. ฝ่ายค้านมีสิทธิ "อภิปรายซ้ำ" แต่พวกเขาก็ไม่ประสงค์จะร่วมสังฆกรรม โดยส่วนหนึ่งเห็นว่าได้พูดกันมา 4 วัน 3 คืนแล้วในระหว่างการประชุมสภาเมื่อ 8-11 ม.ค. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 โดยมีกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ขอสงวนความเห็น 25 คน และมี ส.ส. ขอสงวนคำแปรญัตติ 146 คน

ขณะที่อีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับ "คำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ" ตามคำวินิจฉัยเมื่อ 7 ก.พ. เพราะมองว่าเป็นการก้าวล่วงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

มติของพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงให้สมาชิกร่วมลงชื่อให้ครบองค์ประชุม สามารถเปิดประชุมสภาได้ ก่อนเดินออกจากห้องประชุม หรือวอล์กเอาท์ เมื่อเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในเวลา 09.48 น. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ส.ส. ฝ่ายค้านที่เป็น กมธ.งบประมาณฯ ก็ยังนั่งอยู่ในห้องประชุมและใช้สิทธิอภิปราย

การประชุมสภา "วาระพิเศษ" มีขึ้น หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 วินิจฉัยว่ากระบวนการให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ของสภา "ขัดหลักนิติธรรม-ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ" จากปม ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน แต่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสำคัญจึง "ไม่เป็นโมฆะ"

ศาลรัฐธรรมนูญให้สภาดำเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่ 2 และ 3 จากนั้นให้เสนอร่างที่แก้ไขแล้วให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป

5 กระทรวงเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
BBC

ฝ่ายค้านอ้าง "ไม่เกเร" แต่ขอฟังนอกห้อง ข้องใจอำนาจศาล รธน.

ก่อน ส.ส. ฝ่ายค้านจะวอล์กเอาท์ พวกเขาได้เปิดฉากอภิปรายโจมตี ส.ส. สังกัดรัฐบาลที่ทำให้กระบวนการประกาศใช้กฎหมายงบประมาณของประเทศต้องล่าช้ากว่าที่ควรเป็น เพราะปัญหา "เสียบบัตรแทนกัน" อีกทั้งยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับ "คำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ" โดยใช้เวลาราว 20 นาที

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า ฝ่ายค้านคนแรกมาลงชื่อเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ 07.35 น. เพราะตั้งใจอย่างเต็มที่ให้ประเทศมีกฎหมายงบประมาณใช้ แต่รัฐบาลกลับยังมาไม่ถึง 200 คนในเวลา 09.44 น. พร้อมเตือน ส.ส. ฝ่ายค้านว่าอย่าทิ้งบัตรไว้ในช่องเสียบบัตรตอนวอล์กเอาท์

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พท. ย้ำกลางสภาว่า ฝ่ายค้านได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการกฎหมายครบทั้ง 3 วาระแล้ว วันนี้จะให้เกียรติรัฐบาลด้วยการนั่งฟังนอกห้องประชุม "เราไม่ได้เกเร เป็นฝ่ายค้านที่น่ารักที่สุดตั้งแต่สภาเมืองไทยมีมา"

นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ถามหาบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ของสมาชิกผู้ทรงเกียรติ์ในสภาหลังเกิดปัญหา "เสียบบัตรแทนกัน" ในฐานะที่เขาเป็นแรงงานมาก่อน อยากสื่อถึง ส.ส. ที่อ้างว่ามีเครื่องเสียบบัตรน้อย ในโรงงานมีแรงงานเป็นหมื่นคน มีที่ตอกบัตรไม่ถึงร้อยเครื่อง จึงเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อปัญหา ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน

ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ อนค. กล่าวว่า การที่สภาต้องเสียเวลามาพิจารณาเรื่องนี้ทั้งที่มีการลงมติเสร็จไปแล้ว เรื่องความรับผิดชอบของบุคคลจากการเสียบบัตรแทนกันเป็นเรื่องต้องพิจารณา แต่ที่สำคัญคือมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้สภาดำเนินการ ซึ่งตามหลักประชาธิปไตย ยึดหลักว่าอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา แม้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย 3 ฝ่ายได้ แต่คำถามคือ "ศาลมีอำนาจเหนือสภาหรือไม่" และ "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญเองหรือไม่ เพราะท่านบอกว่าร่าง พ.ร.บ. ไม่ชอบ แต่ไม่เป็นโมฆะ" ดังนั้นจึงอยากให้สภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยืนยันหลักการเอาไว้

ชวนยันพร้อมรับผิดชอบ

ต่อมานายชวน หลีกภัย ประธานสภา ได่ร่ายยาวชี้แจงว่าที่มาที่ไปของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นเรื่องที่สภาขอให้วินิจฉัย ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ศาลรัฐธรรมนูญจะมายุ่งกับสภา และเรื่องนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถวินิจฉัยเองได้ จึงรับเรื่องจากสมาชิกและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และคำวินิจฉัยมีผลผูกพันธ์ทุกองค์กร สิ่งที่ตัดสินใจไปจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ประธานสภากล่าวต่อไปว่า ส่วนกรอบเวลาพิจารณา 105 วัน ซึ่งครบวันที่ 19 ม.ค. ถือว่าปฏิบัติตามถูกต้องเพราะพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. ส่วนกระบวนการที่เกิดขึ้นวันนี้ "เป็นกระบวนการใหม่อันเกิดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ" ซึ่งก่อนบรรจุระเบียบวาระได้หารือกับหลายฝ่าย เห็นว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว และขอให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ตามระเบียบวาระต่อไป

"ถ้าดุลพินิจในการทำงานครั้งนี้ผิดพลาด ผมต้องร่วมรับผิดชอบ แต่ได้หารือทั่วถึง และสิ่งทำเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และ และดำเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ" นายชวนกล่าว

ชม. เดียวผ่านไปได้ 10 มาตรา

สำหรับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 วาระ 2 จะพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา ซึ่งในครั้งก่อนไม่มีใครยอมใคร จนต้องลงมติตั้งแต่มาตรา 1 ชื่อเรียกกฎหมาย ไปจนครบ 55 มาตรา โดยมีเพียง 3 มาตราเท่านั้นที่ไม่ต้องลงมติ เพราะไม่มีผู้ติดใจสงวนความเห็นและเสนอคำแปรปญัตติ

ในครั้งนี้ คำแปรญัตติของ ส.ส.ฝ่ายค้านได้ "ตกไป" เพราะเจ้าของญัตติไม่อยู่ในห้องประชุมจึงไม่มีผู้อภิปราย คงเหลือแต่ กมธ.งบประมาณฯ สังกัด พท. คือนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ยังนั่งอยู่บนบัลลังก์และยืนยันการสงวนความเห็นของตนบ้าง ขอถอนบ้าง จนสภาต้องโหวตกันเกือบทุกมาตราดังเดิมโดยเริ่มโหวตแรกเวลา 10.45 น. แต่ก็ผ่านไปได้ถึง 10 มาตรา ณ เวลา 11.43 น.

ส่วนการพิจารณาในวาระ 3 จะเป็นการลงมติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ทั้งฉบับ


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ประชุมสภา : ฝ่ายค้านวอล์กเอาท์ตามนัด ปล่อยรัฐบาลเริ่มโหวตซ้ำงบประมาณ 2563 วาระ 2-3
ข่าวที่เกี่ยวข้อง