Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563

ไวรัสโคโรนา : รัฐบาลออกมาตรการชุด 2 ลดผลกระทบโควิด-19 แรงงานนอกประกันสังคมได้ 5,000 บาทต่อเดือน

24 มี.ค. 2563 - 16:55 น.

กระทรวงการคลังออก 8 มาตรการเยียวยาลูกจ้างทั้งในและนอกระบบ และ 7 มาตรการดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระค่าใช่จ่าย หนึ่งในนั้นคือการจ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท แก่แรงงานนอกระบบประกันสังคมกว่า 3 ล้านคน เป็นเวลา 3 เดือน

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้ (24 มี.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้ แถลงมาตรการดูและเยียวยาผู้ที่ได้รับกระทบจากวิกฤตการระบาดเชื้อโควิด-19 โดยหวังว่าจะช่วยเหลือกลุ่มแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มผู้ประกอบการ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือในระยะที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค. แต่หลังจากนั้น สถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 800 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 คน ส่งผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดของกรุงเทพฯ และปริมณฑลออกประกาศปิดสถานที่และสถานประกอบการ 26 ประเภทเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ซึ่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและลูกจ้างจำนวนมาก

สำหรับมาตรการระยะที่ 2 นี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและมาตรการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระ สรุปได้ดังนี้

มาตรการเยียวยาสำหรับกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ ประกอบด้วย 8 มาตรการหลัก

 1. สำหรับกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ระบบประกันสังคม แต่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดกิจการชั่วคราว ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับการสนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยกลุ่มนี้มีจำนวนราว 3 ล้านคน นอกจากนี้สำหรับกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับสิทธิเพิ่มกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง จากกรณีที่นายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน หรือ กรณีรัฐสั่งหยุด จะรับเงินไม่เกิน 90 วัน
 2. สินเชื่อพิเศษรายละ 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน โดยต้องมีหลักประกัน รัฐบาลกันงบไว้สำหรับมาตรการนี้เป็นจำนวน 20,000 ล้านบาท
 3. สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท ต่อราย ในอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน กรอบวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท
 4. สำนักงานธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ โดยคิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน รวมเป็นวงเงินที่เตรียมสนับสนุน 2,000 ล้านบาท
 5. การยืดระยะเวลาการเสียภาษีบุคคลธรรมดาออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563
 6. ปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท
 7. ยกเว้นเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์
 8. การฝึกอบรม เพิ่มทักษะอาชีพ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้ รวมถึงขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการประกอบด้วย 7 ประการ

 1. ให้สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ในอัตราดอกเบี้ย 3% ใน 2 ปีแรก โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลในวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท
 2. ขยายระยะเวลาในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไป เช่น ภ.ง.ด. จากเดิมภายในเดือน พ.ค. ไปเป็นภายใน 31 ส.ค. 2563 และ ภ.ง.ด. 51 จากเดิมในเดือน ส.ค. ขยายออกไปภายใน 30 ก.ย. 2563
 3. ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 4. เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภทเป็นระยะเวลา 1 เดือน
 5. ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่ใช้รักษาโรคและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลา 6 เดือนถึงช่วงก.ย. 2563
 6. เลื่อนการยื่นแบบภาษีและชำระภาษีสถานบริการออกไปอีก 3 เดือน ตังแต่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563 โดยให้เสียภาษี 15 ก.ค. 2563 แทน
 7. ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ไวรัสโคโรนา : รัฐบาลออกมาตรการชุด 2 ลดผลกระทบโควิด-19 แรงงานนอกประกันสังคมได้ 5,000 บาทต่อเดือน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง