Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 29 พ.ย. 2563

#dek63 : ผู้บริหาร มธ. ยอมทำตามข้อเสนอประชาคมคณะวารสารฯ กรณีประกาศผล TCAS ผิด

19 พ.ค. 2563 - 18:00 น.

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ยอมดำเนินการตามข้อเสนอของประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 เรื่อง เพื่อเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ TCAS ผิดพลาด และยืนยันว่าจะตั้งกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

วันนี้ (19 พ.ค.) ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาการรับเข้าของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ประจำปี 2563

แถลงการณ์ระบุว่าประชาคมคณะฯ ได้ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับผู้แทนของ มธ. ได้แก่ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดี และ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งผู้แทน มธ. ได้ยอมรับต่อข้อเสนอของประชาคมใน 3 เรื่อง คือ

1. มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครในกลุ่มที่ได้รับการเยียวยา 198 คน สามารถสละสิทธิเพื่อไปสมัครสอบ TCAS รอบ 4 ได้

2. มหาวิทยาลัยฯ จะประสานงานตามคำขอของผู้สมัครเพื่อกลับไปใช้สิทธิเดิมตามการประกาศผล TCAS รอบ 3 จากคะแนนที่ได้รับจริง โดยพร้อมที่จะเจรจากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

3. มหาวิทยาลัยฯ จะเรียงลำดับคะแนนของผู้สมัครทุกคนจากมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุดโดยไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้ผู้สมัครมีข้อมูลที่ชัดเจนประกอบการตัดสินใจ

ปัญหาการประกาศคะแนนผิดพลาดนี้ ได้ส่งผลให้ ผศ.ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อ 15 พ.ค. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้รองคณบดีทั้งชุดต้องลาออกตามไปด้วย

ลำดับความผิดพลาดในการประกาศผลสอบคณะวารสารศาสตร์ฯ

ความผิดพลาดในการประกาศผลสอบของคณะวารสารศาสตร์ฯ มีลำดับความเป็นมา ดังนี้

  • 30 เม.ย. ฝ่ายงานรับเข้าของ มธ. ได้ส่ง "ชุดคะแนนที่คลาดเคลื่อน" มาให้คณะวารสารศาสตร์ฯ โดยความผิดพลาดเกิดจากการที่โปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่งานรับเข้า มธ. คำนวณคะแนนรวมผิดจากการดึงคะแนน PAT 7 โดยดึงเฉพาะคะแนนของผู้สมัคร PAT 7.7 (สอบภาษาเกาหลี) ส่วนเดียว ไม่ได้นำคะแนนของผู้สมัครที่ใช้ PAT 7.1-7.4 (สอบภาษาอื่น ๆ) มาคำนวณร่วมด้วย
  • 30 เม.ย. ฝ่ายงานรับเข้าของคณะวารสารศาสตร์ฯ นำข้อมูลมาตรวจทานเฉพาะคะแนนรวมและการจัดอันดับ จึงไม่พบความผิดพลาด และได้ส่งกลับในวันเดียวกัน
  • ต่อมา ฝ่ายงานรับเข้าของ มธ. ยืนยันผลคะแนนที่ผิดพลาด "เพราะระบบการสอบทานข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยที่ไม่ละเอียดเพียงพอ" ทำให้มีเพียงบางคณะที่ได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งคะแนนออก ซึ่ง รศ.ดร.ชาลีเฉลยว่าคณะที่ไหวตัวทันคือคณะศิลปศาสตร์ ขณะที่คณะวารสารศาสตร์ฯ, คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี และวิทยาลัยสหวิทยาการ ยังใช้คะแนนที่ผิดพลาดต่อไป
  • 7 พ.ค. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา TCAS รอบ 3 ของคณะวารสารศาสตร์ฯ ที่ผิดพลาดออกไป มีรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าเรียน 87 ราย
  • 8 พ.ค. มธ. ออกแถลงการณ์กำหนดแนวทางแก้ปัญหา โดยให้ "รับเพิ่ม" ผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงกว่าคะแนนรวมต่ำสุดของผู้ได้รับสิทธิเข้าศึกษาในคณะ และทยอยติดต่อผู้สมัครสอบ 257 คนที่เข้าเกณฑ์ได้รับการเยียวยา ก่อนมี 207 คนยืนยันขอรับสิทธิเยียวยา

ที่มา : บีบีซีไทยสรุปจากแถลงการณ์ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 16 พ.ค., คำให้สัมภาษณ์ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. กับบีบีซีไทย วันที่ 17 พ.ค.

พร้อมตั้งกรรมการสอบสวน

แถลงการณ์ของประชาคมคณะวารสารฯ ระบุด้วยว่าทางมหาวิทยาลัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อเสนอของประชาคมคณะฯ ใน 2 ประเด็น คือ

1. มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ผู้สมัครสามารถโอนย้ายไปยังหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามความสนใจภายใต้ระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกับคะแนนต่ำสุดของแต่ละคณะฯ

2. มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ผู้สมัครสามารถโอนย้ายไปยังโครงการ Frontier School เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครค้นหาความชื่นชอบและความถนัดของตนเอง หากสนใจคณะวารสารศาสตร์ฯ จริง สามารถเลือกกลับมาได้ในชั้นปีที่ 2 (เพิ่มที่นั่งจากคณะวารสารศาสตร์ฯ ตามจำนวน)

ส่วนข้อกังวลของประชาคมคณะฯ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่มีจำนวนมากกว่าปกติ ประชาคมคณะฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะหาทางออกร่วมกันต่อไป

"อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น ผู้แทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เน้นย้ำและตอบรับกับประชาคมคณะฯ ว่ามหาวิทยาลัยฯ พร้อมที่จะสนับสนุนคณะฯ ในด้านต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนตามที่คณะฯ ร้องขอ เพื่อให้คณะฯ สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีคุณภาพทางวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพได้สูงสุด"

ประชาคมคณะวารสารฯ ระบุด้วยว่า ผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ ยืนยันว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในครั้งนี้อย่างครอบคลุมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และชี้แจงผลการสอบสวนให้ทราบ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ #dek63 : ผู้บริหาร มธ. ยอมทำตามข้อเสนอประชาคมคณะวารสารฯ กรณีประกาศผล TCAS ผิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง