สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ : 42 พรรษา องค์ราชินีคู่พระบารมีรัชกาลที่ 10

3 มิ.ย. 2563 - 11:54 น.

สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ : 42 พรรษา องค์ราชินีคู่พระบารมีรัชกาลที่ 10 – BBCไทย

นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ ทรงแทบไม่ได้ว่างเว้นจากพระราชภารกิจ

สมเด็จพระราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ ทั้งในงานพระราชพิธี การพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า พิธีเปิดอาคาร พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ ครอบคลุมพระราชกรณียกิจทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีอื่น ๆ อีกด้วย

ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการประจำตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

บีบีซีไทยรวบรวมพระราชกรณียกิจบางประการและพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ในรอบปีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ในรอบปีที่ผ่านมามานำเสนอ

มิถุนายน 2562

หนึ่งในพระราชกรณียกิจแรก ๆ ของสมเด็จนางเจ้าสุทิดาฯ คือการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2562 โดยเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

กรกฎาคม 2562

17 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวาย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร

27 ก.ค. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

29 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. ณ พระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สิงหาคม 2562

1 ส.ค. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ชาวไทยได้รับฟังพระราชดำรัสของพระองค์ที่มีความยาวกว่า 2 นาที

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯImage copyrightเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
คำบรรยายภาพพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันสตรีไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี” และ “ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานนั้น นับเป็น รากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว”

12 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึก โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในวันเดียวกันนี้ ทั้งสองพระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

ตุลาคม 2562

13 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรImage copyrightเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
คำบรรยายภาพพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ต.ค. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ณ พระราชวังดุสิต ซึ่งบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างและน้อมเกล้าฯ ถวาย

15 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รัชกาลที่ 10 และพระราชินีImage copyrightเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
คำบรรยายภาพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

23 ต.ค. วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ช่วงค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงของนายโฆเซ่ การ์เรรัส ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี นานาชาติ กรุงเทพ ฯ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

25 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และทรงสืบสานแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทย

หลังเสร็จพระราชภารกิจเกี่ยวกับช้าง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดมกุฎกษัตริยารามและวัดอรุณราชวราราม

พฤศจิกายน 2562

21 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เฝ้า ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันเข้าเฝ้าฯ รัชกาลที่ 10Image copyrightสำนักพระราชวัง
คำบรรยายภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันเข้าเฝ้าฯ

ธันวาคม 2562

5 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

6 ธ.ค. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ในชุดกี่เพ้าสีแดง ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช ณ ซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

รัชกาลที่ 10 และพระราชินีImage copyrightAFP/GETTY IMAGES
คำบรรยายภาพเสด็จฯ เยี่ยมพสนิกรย่านเยาวราช

พื้นที่ริมถนนเยาวราช ถนนเสือป่า ถนนเจริญกรุง และวัดมังกรกมลาวาส ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ถูกผู้คนจับจองตั้งแต่เที่ยง ขณะที่ทั่วพื้นที่ประดับประดาด้วยไฟ ธงสัญลักษณ์ ป้ายข้อความ “ทรงพระเจริญ” อย่างสวยงาม งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ร่วมจัดโดยหอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนหลายแห่ง

7 ธ.ค. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

8 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

10 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ

มกราคม 2563

18 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่ง

ในช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี

พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี และเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 10

กุมภาพันธ์ 2563

8 ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนฯ ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน และในช่วงเย็นในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

มีนาคม 2563

9 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

เมษายน 2563

6 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชบายและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งให้คณะแพทย์ถวายตรวจพระสุขภาพ ผลการตรวจปรกติพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข่าวในพระราชสำนักรายงานว่า ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโควิด 19 ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และทรงให้ผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตลอดเดือนเม.ย.

พฤษภาคม 2563

1 พ.ค. เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาพชุดนี้มีทั้งหมด 21 ภาพ ประกอบด้วยภาพที่ทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรการทำถุงผ้าพระราชทาน สำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎร การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้าImage copyrightสำนักพระราชวัง
คำบรรยายภาพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า

20 พ.ค. ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์Image copyrightสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คำบรรยายภาพพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ : 42 พรรษา องค์ราชินีคู่พระบารมีรัชกาลที่ 10
ข่าวที่เกี่ยวข้อง