Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 26 ต.ค. 2563

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ นำชาวอุบลฯ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9

17 ต.ค. 2563 - 23:15 น.

พล.ต.หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เผยแพร่ภาพชุดทางเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. เวลา 14.00 น. พ.อ.จักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา รอง ผบ.มทบ.22 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พล.ต.หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธาน

ไม่เคยถูกถอดถอน

เมื่อ 2 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยที่ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่า ไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

หนึ่งปีก่อนหน้า

เมื่อ 21 ต.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ นำชาวอุบลฯ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9
ข่าวที่เกี่ยวข้อง