Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 1 ธ.ค. 2563

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย "กอล์ฟ ธัญญ์วาริน" ส.ส. ก้าวไกล พ้น ส.ส. กรณีถือครองหุ้นสื่อ ส่วน 29 ส.ส. รัฐบาล รอด

28 ต.ค. 2563 - 18:45 น.

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคร่วมรัฐบาล 29 คน ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าได้มีการถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ ส่วน ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล (กก.) หรืออดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพ ส.ส. เนื่องจากปรากฏหลักฐานว่าถือครองหุ้นในกิจการสื่อมวลชนในวันสมัครรับเลือกตั้ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเริ่มอ่านคำวินิจฉัยคำร้อง กรณี ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล 32 คน เมื่อเวลา 15.00 น. โดยศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำพิจารณาในช่วงแรกว่าได้วินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.ส. 29 คน จำหน่ายคดีออกไป 3 คน เนื่องจากมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ไปแล้วในระหว่างการพิจารณาคำร้อง

ส.ส. 3 คน ฝ่ายรัฐบาล ที่จำหน่ายคดีออกไปแล้ว ได้แก่ พ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สิ้นสุดการเป็น ส.ส.เนื่องจากต้องคำพิพากษาให้จำคุก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) และอดีต รมว.แรงงาน ลาออก และนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ ลาออก

ส่วน ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน จำนวน 32 คน ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยว่า ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กก. เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เฮดอัพ โปรดักชั่น และบริษํท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัด ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่ อนค. ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุด นับตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2562

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาเอกสารทางการเงินหลายฉบับของบริษัท เฮดอัพ โปรดักชั่น จำกัด และบริษัท แอมฟรยน์ โปรดักชั่น จำกัด ฟังได้ว่าทั้งสองบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ซีรีส์ และรับจ้างโฆษณาถ่ายภาพและสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกิจการเกี่ยวกับกิจการสารคดีโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ซีรีส์ "ซึ่งเป็นสื่อตัวกลางในการส่งข่าวสารและเนื้อหาสาระไปสู่มวลชนที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป"

"แม้จะไม่ปรากฏข้อมูลหลักฐานว่า บริษัท เฮดอัพ โปรดักชั่น จำกัด เคยยื่นคำร้องหรือขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระสายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคม พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 ก็ตาม แต่บริษัทย่อมจะสามารถดำเนินการขออนุญาตต่อนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องนั้น ๆ ได้ ดังวัตถุประสงค์ที่มีการระบุเพิ่มเติม และตามแบบ สช.1 ของบริษัท ที่แสดงเจตนาให้เห็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน อันเป็นกิจการตามความหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บริษัท เฮดอัพ โปรดักชั่น จำกัด ประกอบกิจการด้านสื่อมวลชน"

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า จากเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฏเอกสารโอนหุ้นของนายธัญญ์วาริน ไปยังบุคคลอื่น เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562 "มีข้อพิรุธไม่เป็นไปตามปกติวิสัย" โดยชี้ว่าในเอกสาร บจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัด ที่ระบุว่าเป็นรายชื่อผุ้ถือหุ้น เมื่อ 31 ก.ค. 2562 ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของธัญญ์วาริน เป็นผู้ถือหุ้น "เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2562 โดยที่ไม่ได้มีการประชุมและไม่ได้มีการโอนหุ้นกันจริง"

"หากผู้ถูกร้องที่สองมีการโอนหุ้นไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2562 จริง ผู้ถูกร้องที่สองในฐานะกรรมการของบริษัทย่อมดำเนินการส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผ้ถือหุ้นแบบ บจ.5 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนโดยเร็วก่อนวันที่ผู้ถูกร้องที่สองจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสามารถดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นก่อน และผู้ถูกร้องที่สองย่อมต้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าผู้ถูกร้องที่สองได้มีการโอนหุ้นไปแล้ว ก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อพิสูจน์หักล้างข้อกล่าวหาในคดีมาเสียตั้งแต่ต้น แต่ผู้ถูกร้องที่สอง กลับไม่ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการผิดปกติวิสัยในการต่อสู้คดี"

ภายหลังรับทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ส.ส. ธัญญ์วารินได้โพสต์ข้อความและภาพในทวิตเตอร์ระบุว่าอำลาป้ายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

https://twitter.com/TanwarinS_MFP/status/1321415619724505090

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย กรณีของ ส.ส.พรรครัฐบาลเสร็จสิ้น นายทศพล เพ็งส้ม ส.ส.นนทบุรี ทีมกฎหมายของ พปชร. กล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยคำร้องโดยพิจารณาจากเอกสารราชการเป็นหลักว่าไม่มีการดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน แม้กระทั่งกรณีของ น.ส.ภาดา วรกานนท์ ส.ส.กทม. ที่มีความวิตกกังวล ศาลก็ยืนยันว่าไม่มีการทำกิจการดังกล่าว โดย ส.ส.ของพรรค พปชร. 21 คน ศาลยกคำร้องทั้งหมด

"การทำสื่อมวลชนกับหนังสือพิมพ์จะต้องทำจริง ๆ ไม่ใช่จดทะเบียนอย่างที่ร้องมา ศาลหยิบยกประเด็นข้อเท็จจริงมาว่าต้องไม่มีการทำ"

ย้อนที่มา คดีหุ้นสื่อ 64 ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. 64 คนที่เป็น ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฝ่ายละ 32 คน ว่าสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบกับมาตรา 98 (3) หรือไม่ กรณี ส.ส.ถือหุ้นสื่อ

คดีถือครองหุ้นสื่อของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน จำนวน 64 คน แบ่งเป็นฝ่ายละ 32 คน มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่การเปิดสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว ภายหลังนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค อดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ถูกศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. เมื่อรับคำร้องคดี "โยกหุ้น" สื่อ ไว้พิจารณาในวันที่ 23 พ.ค. เป็นเวลาเพียงสองวันก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ครั้งที่ 1 สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 จะเริ่มขึ้น

ธนาธร ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสภาพ ส.ส. ในเดือน พ.ย. ปีเดียวกัน

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ สั่งนายธนาธร หยุดปฏฺิบัติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราวในเดือน พ.ค. 2562 ส.ส.ของอดีตพรรค อนค. นำโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านนายชวน หลีกภัย ประธานแทนราษฎร ขอให้วินิจฉัยกรณี 41 ส.ส. พรรครัฐบาล ถือครองหุ้นสื่อ ทำให้มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็น ส.ส. หรือไม่

เดือน มิ.ย. นายชวน หลีกภัย ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นในวันที่ 26 มิ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องคดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 32 คน ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนไว้พิจารณา โดยมี ส.ส. 9 คน ที่ศาลมีคำสั่ง "ไม่ได้รับคำร้อง" ไว้พิจารณาวินิจฉัย หนึ่งในนั้น คือ น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

ในห้วงเวลาเดียวกัน ส.ส. พลังประชารัฐ นำโดยนายชัยวุฒิ ธณาคมานุสรณ์ ฝ่ายกฎหมายพรรคพลังประชารัฐ ก็ยื่นตรวจเรื่องต่ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน จำนวน 33 คน กรณีการถือครองหุ้นกิจการสื่อมวลชน โดยมีสัดส่วนของ ส.ส. อนค.มากที่สุด 21 คน

หลังจากนั้นในเดือน ก.ย. ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องวินิจฉัยไว้ทั้งหมด 32 คน ยกคำร้องในส่วนของนายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.เขต 4 สมุทรปราการ อดีตพรรคอนาคตใหม่

ส่วนการนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันนี้ (28 ต.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งต่อ ส.ส.ผู้ถูกร้องให้ฟังคำวินิจฉัยเมื่อต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย "กอล์ฟ ธัญญ์วาริน" ส.ส. ก้าวไกล พ้น ส.ส. กรณีถือครองหุ้นสื่อ ส่วน 29 ส.ส. รัฐบาล รอด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง