Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 1 ธ.ค. 2563

ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาทบัณฑิตใหม่ ม.ธรรมศาสตร์

30 ต.ค. 2563 - 22:08 น.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันนี้ (30 ต.ค.) และทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้บัณฑิตตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้ได้รับการยกย่องสมวิทยฐานะ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางกระแสรณรงค์ "ไม่รับปริญญา" โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "บัณฑิตของราษฎร" เป็นผู้รณรงค์ทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังมีขึ้นในขณะที่มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของขบวนการนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม กล่าวว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจที่สืบเนื่องมายาวนาน และเตือนว่า "การละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง"

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกจากหมายกำหนดการสองวัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาพัฒนาชุมชน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

"ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติ และความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาพัฒนาชุมชน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า และมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย แก่พระราชินี

ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ สาขาต่าง ๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมา

บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูล แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ แล้วมุ่งมั่นทำให้จริง ให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าว แต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่อง ว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นตันไป ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความสุข และความเจริญก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ"

ด้าน "ไอลอว์" รายงานว่าได้รับแจ้งจากเพื่อนของบัณฑิตบางคนว่าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าไปภายใน มธ. เพื่อตรวจประวัติว่าเคยเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือมีความเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ไม่รับปริญญาหรือไม่

การตั้งด่านรักษาความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ทำให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตต้องเข้าคิวยาว นอกจากนี้บัณฑิตยังต้องผ่านการคัดกรองและตรวจเลือดตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาทบัณฑิตใหม่ ม.ธรรมศาสตร์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง