เรื่องน่ารู้ของรองปลัด ก.ศึกษาฯ เจ้าของถ้อยคำ "พ่อแม่เดือดร้อน เมื่อลูกไว้ผมยาว"

24 พ.ย. 2563 - 10:27 น.

เรื่องน่ารู้ของรองปลัด ก.ศึกษาฯ เจ้าของถ้อยคำ “พ่อแม่เดือดร้อน เมื่อลูกไว้ผมยาว” – BBCไทย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อ 23:30 น. ของวันที่ 23พ.ย. แฮชแท็ก #ถามตรงๆกับจอมขวัญ ติดอันดับ 5 ของเทรนด์ประเทศไทย หลังการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับตัวแทนกลุ่มนักเรียน คือ ลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ แห่งกลุ่ม “นักเรียนเลว” และ เพกา เลิศปริสัญญู ตัวแทนจาก “เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ” จบลงทางช่องไทยรัฐทีวี 32

คลิปวิดีโอความเห็นของ ดอกเตอร์ด้านบริหารการศึกษาวัย 52 ปี ที่ให้ความเห็นเรื่องทรงผม ถูกนำมาเผยแพร่อย่างกว้างขวางทางทวิตเตอร์

“ถ้าน้องจะทำผมยาวสักศอก คนที่เดือดร้อนคือ พ่อแม่ ที่ต้องซื้อยาสระผม มาสระให้นักเรียน เวลาเรามานั่งในห้องเรียน ผมที่ยาวเป็นศอก มันก็บังเพื่อนอยู่ด้านหลัง นี่คือความรู้สึกของคนอื่น ”

ดร. วีระพูดถึงผลกระทบอื่น ๆ ของการไว้ผมยาวของนักเรียนไว้ว่า

“ความรู้สึกของเรา เรากำหนดแค่สิทธิของเรา แต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่เราต้องอยู่ในสังคม…เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก เราอยู่ในเพื่อน ก. เพื่อน ข. … แล้วพ่อแม่ เราจึงกำหนดว่า การจัดระเบียบทรงผมนี่ต้องจัดประชาพิจารณ์ในกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งพ่อแม่ พ่อแม่ตกลงไหม ที่จะให้เรามีผมแบบนี้ ครูตกลงไหมที่จะให้เราไว้ผมยาว เป็นคืบเป็นศอก แล้วทรงผมของเด็กในชนบทที่ยาวเป็นคืบเป็นศอก ที่เขาไม่มีเงินไปสระผม ไดร์ผม เขาก็จะมีเหา มีเห็บ แล้วมันก็ติดเพื่อน กลายเป็นการระบาดของโรค ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน”

ความเห็นของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผู้นี้ ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกทวิตเตอร์ ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่อายุไม่มาก รวมถึงนักแสดงหนุ่ม อัด-อวัช รัตนปิณฑะ ที่ตั้งคำถามทางโพสต์ทวิตเตอร์ของเขาว่า “ทำไมคนที่มีความคิดแบบนี้ถึงได้มาทำหน้าที่และดำรงตำแหน่งนี้ได้.. สงสัยมากๆว่าเกณฑ์ในการตั้งคนมาดูแลหน่วยงานต่างๆนี่มันใช้อะไรมาตัดสิน แต่มันชัดมากๆว่าสิ่งนี้คือปัญหาที่กำลังฉุดรั้งการพัฒนาในหลายๆมิติ”

 

เพราะอะไร ดร.วีระ จึงคิดเช่นนั้น บีบีซีไทยชวนหาคำตอบจาก ประวัติการศึกษา การทำงาน และหลักการดำเนินชีวิตของเขา ผ่านข้อมูลสาธารณะจากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น

การศึกษา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เหลืออายุราชการอีก 8 ปี ร่ำเรียนในเรื่องการศึกษามาตลอด ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก การศึกษาสูงสุด ของเขาคือ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อปี 2562

 • 2542 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2538 ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2534 ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
 • 2530 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

เขาเขียนไว้ในหนังสือประวัติส่วนตัวชื่อ “ถ้าเดินเรื่อยเปื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ว่า เขาเป็น “ลูกชาวนายากจน”

“เมื่อผมจบชั้น ป. 6 ครูก็ไปขอร้องพ่อ ให้ส่งผมเรียนต่อ พ่อบอกว่า ถ้าสอบเข้าโรงเรียนประจำอำเภอได้ที่ดี ๆ จะให้เรียน มีคนเข้าสอบเกือบ 400 คน ผมสอบได้ที่ 5 พ่อจึงให้เรียนต่อ โชคดีเหลือเกิน”

ในหนังสือเล่มนี้ ที่เผยแพร่ในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ช่วง พ.ย. 2553 ระบุว่าเมื่อสมัยเป็นนักศึกษา เขาเป็น “นักกิจกรรมตัวยง เป็นหัวหน้าห้อง ประธานชุมนุมส่งเสริมวิชาชีพครู ชุมนุมที่ใหญ่สุดของวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ชนะเลิศโต้วาทีอุดมศึกษา ชนะเลิศอภิปรายอุดมศึกษา นายสโมสรนักศึกษา ภูมิใจที่สุด คือ ประธานหอพัก เพราะคนที่อยู่ด้วยกัน 24 ชม. แล้วเลือกให้เราเป็นหัวหน้า แสดงว่า ยอมรับในพฤติกรรม”

THAI NEWS PIX

ประวัติการทำงาน

เว็บไซต์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ดร.วีระ เริ่มรับราชการเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนทับท่ามะกรูด จ.นครสวรรค์ เมื่อปี 2534 แล้วไต่เต้าขึ้นเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2562 ก่อนดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน

 • 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2560-2562 รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)
 • 2560 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
 • 2559-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
 • 2556-2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
 • 2553-2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
 • 2547-2548 รองผู้อำนวยการ สพท. นครสวรรค์ เขต 2
 • 2548-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพท.นครสวรรค์ เขต 2
 • 2547-2548 ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท. นครสวรรค์ เขต 2
 • 2544-2546 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
 • 2539-2543 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
 • 2534-2539 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนทับท่ามะกรูด สพป.นครสวรรค์ เขต 2

THAI NEWS PIX

รางวัลทางสังคม

นอกจากความก้าวหน้าในอาชีพแล้ว เขายังได้รับรางวัลมากมายจากหลายองค์กร เช่น

รางวัลคุรุสภา สดุดี คุรุสภา, รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ตาราอวอร์ด รางวัลผู้ทำงานด้วยหัวใจโพธิ์สัตว์ เสถียรธรรมสถาน, รางวัลพิฆเนศทองคำพระราชทาน ด้านการนำมาใช้กับการศึกษา, ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยครูนครสวรรค์ และ รางวัลผู้นำคุณประโยชน์ยิ่งกับเด็กและเยาวชน

“ผมอัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ว่า ‘ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง’ น้อมนำมายึดถือเป็นแนวปฏิบัติ แนวการใช้ชีวิตในทุกเรื่อง เป็นข้อความที่ลึกซึ้งกินใจ มีความหมายกับชีวิตของทุกคนอย่างยิ่ง” เขาเขียนไว้ในหนังสือประวัติส่วนตัวที่ใช้ชื่อตัวเองว่า วิระ แข็งกสิการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เรื่องน่ารู้ของรองปลัด ก.ศึกษาฯ เจ้าของถ้อยคำ "พ่อแม่เดือดร้อน เมื่อลูกไว้ผมยาว"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง