เปิดที่มาข้อตกลง รพ. ธรรมศาสตร์ฯ นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา จากโปแลนด์หลัง กต. ชี้แจงว่าไม่ใช่การบริจาคแบบรัฐต่อรัฐ

27 ต.ค. 2564 - 11:59 น.

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติระบุ การนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาบริจาคจากโปแลนด์อาจไม่เป็นตามกำหนด เนื่องจากต้องประสานงานไปผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาและผู้บริจาคเพิ่มเติม หลังจากได้รับคำแนะนำจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พร้อมกับย้ำ ไม่ได้ถูกขัดขวางการรับบริจาค

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ขณะที่ กต. ออกแถลงการณ์วานนี้ (25 ต.ค.) ชี้แจงว่า รูปแบบการบริจาควัคซีนจากโปแลนด์มายัง รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ไม่ใช่รูปแบบ “รัฐต่อรัฐ” แต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องและถูกมองว่ามีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์รวมอยู่ด้วย

คำชี้แจงของกรมสารนิเทศ กต. มีขึ้นภายหลังจากมีสื่อมวลชนไทยบางรายอ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ของ กต. “เรื่อง การนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา (บริจาค) จากโปแลนด์ มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง กต. มองว่าอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า กต. ขัดขวางการหารือระหว่างองค์กรผู้บริจาควัคซีนในโปแลนด์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขวดวัคซีนโมเดอร์นา
Reuters

วันนี้ (26 ต.ค.) นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า จดหมายดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น

มธ. เผยสาเหตุส่งหนังสือแจ้ง กต. เรื่องรับบริจาควัคซีน

รศ.นพ. พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บอกกับบีบีซีไทยว่า จุดประสงค์ของการส่งหนังสือไปยัง กต. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้รับทราบ และอำนวยความสะดวกในวิธีการทางการทูต ตามที่ฝ่ายผู้บริจาคในโปแลนด์ร้องขอมา

Getty Images
Getty Images

ผอ. รพ. ธรรมศาสตร์ฯ ยอมรับว่าในระหว่างการหาหรือกับองค์กร RZADOWA AGENCIA REZERW STRATEGICZNYCH หรือ RARS ยังมีบางจุดที่่โรงพยาบาลไม่ได้คำนึงถึง ทำให้คำตอบที่ได้จาก กต. ช่วยทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น และต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะ 2 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

  • ประเด็นเรื่องที่บริษัท โมเดอร์นา อิงค์ ต้องรับรู้และอนุญาตให้บริจาค โดย มธ. ต้องร้องขอไปยังผู้บริจาคให้ประสานงานติดต่อไปยังผู้ผลิตวัคซีนรายดังกล่าวเพื่อรับทราบและมีหนังสือยืนยันเรื่องการบริจาคมาเพื่อให้ผู้บริจาคสามารถดำเนินการต่อ
  • ที่ผ่านมา องค์กร RARS กับรัฐบาลโปแลนด์ยังไม่ได้ให้ข้อมูลหรือแจ้งมายัง กต. อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการรับรู้รับทราบแบบรัฐต่อรัฐ ขั้นตอนต่อไปคือต้องแจ้งให้ กต. ทราบผ่านสถานทูตไทยในโปแลนด์หรือสถานทูตโปแลนด์ในไทย อย่างเป็นทางการต่อไป

เขายอมรับว่า ทางโรงพยาบาลได้รับหนังสือด่วนที่สุดของ กต. ฉบับดังกล่าวในวันเดียวกันกับที่เป็นข่าว แต่ไม่ได้นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และแม้ว่า รพ. จะมีอำนาจในการนำเข้า แต่ก็มีส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กต. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ กต. แนะนำ เช่น กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพวัคซีน เป็นต้น

“สำหรับผมไม่ถือเป็นความขัดแย้ง ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีที่เราพร้อมจะดำเนินการต่อให้เกิดการนำวัคซีนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและถูกต้องเข้าสู่ประชาชนคนไทย”

ที่มาของข้อตกลงนี้เป็นอย่างไร

นับตั้งแต่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเปิดทางให้ มธ. มีอำนาจในการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการจัดหา หรือนำเข้า วัคซีนและเวชภัณฑ์ด้วย

วัคซีน
Reuters

นี่จึงเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาวัคซีนเพื่อนำเข้าวัคซีนบริจาคจากโปแลนด์

“เราได้รับการติดต่อจากสถาบัน RARS ในประเทศโปแลนด์ที่ต้องการบริจาควัคซีนเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยผ่านทาง มธ. แต่เนื่องจาก มธ.ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการติดต่อเชิงต่างประเทศและการนำเข้า จึงต้องอาศัยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมาช่วยเหลือ ตั้งแต่เดือน ต.ค.” ผอ. รพ. ธรรมศาสตร์ฯ อธิบาย

ปรับยอดนำเข้าวัคซีนบริจาคจากเดิม 3 ล้านโดสเป็น 1.5 ล้านโดส

หากพิจารณาตามไทม์ไลน์การไดัรับหนังสือที่ได้รับการแจ้งมาที่ มธ. 2 ฉบับ โดยฉบับแรกแจ้งว่า มีความประสงค์บริจาควัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 3 ล้านโดส ให้แก่ มธ.

รศ.นพ. พฤหัสกล่าวว่า ล่าสุดตามหนังสือฉบับที่ 2 ได้แจ้งว่ามีความพร้อมที่จะจัดส่งวัคซีน 1.5 ล้านโดส และตามสัญญาที่ได้เจรจาไว้มีกำหนดส่งคือภายใน 31 ต.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีข้อเสนอแนะตามหนังสือตอบกลับของ กต. นพ. พฤหัสระบุว่า จะต้องมีการปรับแก้ไขให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐ จึงอาจจะไม่สามารถระบุได้ว่าการนำวัคซีนเข้ามาจะเป็นไปตามกำหนดหรือไม่

รศ.นพ. พฤหัสอธิบายว่า วัคซีนโมเดอร์นาถูกจัดให้เป็นวัคซีนทางเลือก ดังนั้น การจัดสรรวัคซีนบริจาคจำนวน 1.5 ล้านโดสดังกล่าว หากว่าส่งมอบแล้วเสร็จ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะจัดสรรคให้แก่กลุ่มที่มีความต้องการ แต่ไม่มีปัจจัยในการจัดหาวัคซีนเองได้

สำหรับกลุ่มที่ 2 จะถูกจัดสรรให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ เนื่องจากวัคซีนล็อตดังกล่าวเป็นวัคซีนบริจาค ซึ่งยังไม่รวมค่าขนส่งจัดเก็บ และค่าประกัน

………………

ข่าว BBCไทย ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ข่าวสด เป็นความร่วมมือของสององค์กรข่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิดที่มาข้อตกลง รพ. ธรรมศาสตร์ฯ นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา จากโปแลนด์หลัง กต. ชี้แจงว่าไม่ใช่การบริจาคแบบรัฐต่อรัฐ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง