ย้ำชัดแล้ว! สูบบุหรี่ในบ้าน หากมีคนป่วยขึ้นมา เอาผิดฐาน ‘ใช้ความรุนแรง’ ได้

พม.ย้ำสูบบุหรี่ในบ้านไม่ได้ผิด กม. แต่หากเกิดอันตรายต่อ … อ่านเพิ่มเติม ย้ำชัดแล้ว! สูบบุหรี่ในบ้าน หากมีคนป่วยขึ้นมา เอาผิดฐาน ‘ใช้ความรุนแรง’ ได้