ในหลวง มีพระบรมราชโองการ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ


บทความก่อนหน้านี้SACICT ชวนช้อปงานคราฟต์ร่วมสมัย ในงาน “SACICT Craft Fair 2019 ครั้งที่ 4” วันที่ 22 – 26 สิงหาคม นี้ ที่ เดอะมอลล์ ท่าพระ
บทความถัดไปPEA ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง