Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ทรงรับคุณยายทวด 111 ปี เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

16 ก.ย. 2562 - 18:22 น.

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ทรงรับคุณยายทวด 111 ปี เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ และทรงให้ความสำคัญ
ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ กับให้องคมนตรีไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางและข้อสรุป เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งในชุมชนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

วันนี้ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่
นางโรย คำพาที อายุ 111 ปี ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อ พ.ศ.2451 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีงาม กับเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้าน
และคนในชุมชน มีบุตรรวม 5 คน ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานมาเยี่ยม และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นครั้งหนึ่งแล้ว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับนางโรย คำพาที ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ไปให้ได้รับทราบ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนางโรย ฯ อย่างหาที่สุดมิได้ เสร็จแล้ว

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับรับทราบข้อมูล ปัญหา
ที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการในการประกอบอาชีพ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ กรมประมง ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางและข้อสรุปเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาในการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ให้สามารถประกอบอาชีพที่ยั่งยืน ต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ทรงรับคุณยายทวด 111 ปี เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง