เมืองคอนฯ ยังอ่วม ประกาศปิดสนามบินต่ออีก 1 วัน น้ำยังท่วมในลาน เร่งกั้นคันดิน

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอแจ้งการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ เนื่องจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเกิดน้ำท่วม และได้ประกาศปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 01.50 น. ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 24.00 น. โดยมีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ ดังนี้

1. สายการบินนกแอร์ ยกเลิกเที่ยวบินไป จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ หากทางสายการบินสามารถประสานขอลงสนามบินใกล้เคียงได้จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบภายหลัง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์เดินทาง สามารถติดต่อสายการบินเพื่อขอเปลี่ยนบัตรโดยสารได้
2. สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ยกเลิกเที่ยวบินไป จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อ
สายการบินเพื่อขอเปลี่ยนบัตรโดยสารได้ภายใน 30 วัน หรือหากผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนเส้นทางไปจังหวัดอื่นในภาคใต้ สามารถเดินทางได้ภายใน 2 วัน โดยไม่คิดค่าบริการ
3. สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไปกลับ ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช โดยทางสายการบินได้มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินเพื่อขอเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปลงสนามบินอื่นได้ภายใน 14 วัน โดยไม่คิดค่าบริการ หรือขอคืนเป็นเครดิต ซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้เดินทางได้ครั้งหน้าภายใน 90 วัน

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง โทรศัพท์ 0 2535 1192

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้ประกาศขยายระยะเวลาปิดท่าอากาศยานนครราชสีมา ออกไปอีก 1 วันคือวันที่ 8 ธ.ค.นี้ เนื่องจากยังมีน้ำท่วมบริเวณลานกลับลำอากาศยาน และไฟสนามบิน จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ โดยในคืนนี้จะมีการเร่งสูบน้ำออก และทำคันดินเพื่อกั้นน้ำใหม่ โดยขณะนี้ปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดระดับลงจากช่วงเช้าประมาณ 10 เซนติเมตร