บิ๊กตู่ นั่งหัวโต๊ะศบค. ชงปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 24 จว. ลดเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 3 มีผล 16 ต.ค.

14 ต.ค. 2564 - 11:48 น.

บิ๊กตู่ นั่งหัวโต๊ะศบค. ชงปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 24 จว. ลดเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 3 มีผล 16 ต.ค. พิจารณาเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศไม่ต้องกักตัว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ต.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือ (ศบค.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 16/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยวาระการประชุมสำคัญในครั้งนี้ นอกจากเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 15/2564 แล้ว กระทรวงวาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ รวมถึงแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 การปรับพื้นที่สถานการณ์และปรับมาตรการควบคุมในพื้นที่ รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าแผ่นรองรับการเปิดประเทศ


นอกจากนี้จะพิจารณาประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14) ประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ , ประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ , ประกาศเรื่องยกเลิกการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี,ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) จากนั้นศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จะรายงานถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ

ที่ประชุมฯ จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 หลังจากผ่อนคลายและปรับมาตรการกิจการกิจกรรมต่างๆมาครบ 14 วัน โดยมีรายงานว่า ศปก.ศบค.จะเสนอให้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่พิจารณาผ่อนคลายเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปรับระดับสีพื้นที่ใหม่ ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มเหลือ 24 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม 24 จังหวัด เสนอให้พิจารณาเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกเคหะสถาน หรือเคอร์ฟิว โดยเสนอให้ขยับเวลาจากเดิม 22.00น.-04.00น. ของวันรุ่งขึ้น เป็น 23.00น. – 03.00น. ของวันรุ่งขึ้นไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ต.ค.64

นอกจากนี้ศปก.ศบค.เสนอให้พิจารณาแนวทางการเปิดประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศแบบไม่ต้องกักตัว โดยจะพิจารณาปัจจัยหลักคือ จำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศ

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กตู่ นั่งหัวโต๊ะศบค. ชงปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 24 จว. ลดเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 3 มีผล 16 ต.ค.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง