ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออีก 42 จังหวัด รวมกรุงเทพฯ ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เช็กเลยมีจังหวัดไหนบ้าง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 มิ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 ลงนามโดย นายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ การให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่เพิ่มเติม ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

โดยก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายนำร่องไปก่อนหน้า

ส่วนการดำเนินการในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมได้กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม

ล่าสุด สปสช. ได้ประกาศให้จังหวัดดังต่อไปนี้เป็นจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเพิ่มเติมอีก 42 จังหวัด ดังนี้

 1. จังหวัดนครราชสีมา
 2. จังหวัดนครสวรรค์
 3. จังหวัดพังงา
 4. จังหวัดเพชรบูรณ์
 5. จังหวัดสระแก้ว
 6. จังหวัดสิงห์บุรี
 7. จังหวัดหนองบัวลำภู
 8. จังหวัดอำนาจเจริญ
 9. จังหวัดเชียงใหม่
 10. จังหวัดเชียงราย
 11. จังหวัดน่าน
 12. จังหวัดพะเยา
 13. จังหวัดลำปาง
 14. จังหวัดลำพูน
 15. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 16. จังหวัดกำแพงเพชร
 17. จังหวัดพิจิตร
 18. จังหวัดชัยนาท
 19. จังหวัดอุทัยธานี
 20. จังหวัดสระบุรี
 21. จังหวัดนนทบุรี
 22. จังหวัดลพบุรี
 23. จังหวัดอ่างทอง
 24. จังหวัดนครนายก
 25. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 26. จังหวัดปทุมธานี
 27. จังหวัดอุดรธานี
 28. จังหวัดสกลนคร
 29. จังหวัดนครพนม
 30. จังหวัดเลย
 31. จังหวัดหนองคาย
 32. จังหวัดบึงกาฬ
 33. จังหวัดชัยภูมิ
 34. จังหวัดบุรีรัมย์
 35. จังหวัดสุรินทร์
 36. จังหวัดสงขลา
 37. จังหวัดสตูล
 38. จังหวัดตรัง
 39. จังหวัดพัทลุง
 40. จังหวัดปัตตานี
 41. จังหวัดยะลา
 42. กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อ่านประกาศฉบับเต็ม

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออีก 42 จังหวัด รวมกรุงเทพฯ ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เช็กเลยมีจังหวัดไหนบ้าง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออีก 42 จังหวัด รวมกรุงเทพฯ ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เช็กเลยมีจังหวัดไหนบ้าง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน